Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Yritysvastuulain selvitys käynnistyy

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 3.10.2019 12.06
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö hankkii oikeudellisen selvityksen yritysvastuulaista. Oikeudellinen selvitys tarkastelee yrityksille lainsäädännössä asetettavaa huolellisuusvelvoitetta, joka koskee ihmisoikeuksia ja ympäristöä. Selvityksen painopiste on siinä, miten huolellisuusvelvoitteeseen pohjautuva yritysvastuulaki olisi mahdollista toteuttaa kansallisesti.

- Suomalaiset yritykset toimivat pääsääntöisesti vastuullisesti. Ilahduttavan moni yritys ajaa kattavampaa yritysvastuuta, työministeri Timo Harakka toteaa.

Selvityksen tehtävänä on tarkastella asianmukaista huolellisuutta laajasti eri näkökulmista. Keskeisin tavoite on selvittää, millainen kansainvälisiin vastuullisen liiketoiminnan standardeihin pohjautuva, yrityksille asetettava asianmukaisen huolellisuuden oikeudellinen velvoite voisi olla.

- Yritysten vastuullisuutta tulee edistää paitsi kansallisesti, erityisesti EU-tasolla. Euroopan unioni on tehokkain vaikuttamiskanavamme globaaleihin kehityskulkuihin. Siksi olemme varmistaneet, että vastuullisuus pysyy keskeisenä teemana myös Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella, työministeri kertoo.

Kansallista lainsäädäntöä tarkasteleva oikeudellinen selvitys kartoittaa muun muassa, miten huolellisuusvelvoite toimisi suhteessa voimassa olevaan lainsäädäntöön ja miten velvoite ottaisi huomioon erikokoiset yritykset ja eri toimialat. Selvitys tarkastelee, millaisia toimeenpanokeinoja lainsäädännössä voitaisiin asettaa ja mitkä voisivat olla velvoitteiden laiminlyönnin seuraamukset. Lisäksi selvityksessä arvioidaan muiden maiden lainsäädäntöä ja kartoitetaan myös muita kuin lainsäädännöllisiä ohjauskeinoja.

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut oikeudellista selvitystä koskevan tarjouspyynnön. Hankintamenettely on avoin, eli tarjouksen voivat jättää kaikki yritysvastuuseen ja yrityslainsäädäntöön perehtyneet tahot.  

Selvitys laaditaan suomeksi ja siitä julkaistaan englanninkielinen käännös. Selvityksen tulee olla valmis 31.5.2020 mennessä.

Selvitystyö tehdään sidosryhmiä kuullen

TEM asettaa selvitystyölle ohjausryhmän, jossa ovat mukana keskeiset ministeriöt. Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta toimii neuvoa-antavana elimenä selvitykselle.

- Pidän erittäin tärkeänä, että selvitystä ja kattavampaa yritysvastuuta valmistellaan yhteistyössä eri sidosryhmien, niin elinkeinoelämän, palkansaajajärjestöjen kuin kansalaisjärjestöjen kanssa, työministeri Harakka sanoo.

Lisäksi sidosryhmille järjestetään selvityksen toteuttamisen aikana kuulemistilaisuus. Selvityksen tekijältä edellytetään osallistumista tilaisuuden suunnitteluun ja selvityksen esittelemistä tilaisuudessa.

Kun selvitys on valmis, TEM järjestää avoimen kirjallisen lausuntokierroksen selvityksen sisällöstä sidosryhmille. Tämän jälkeen jatkovalmistelusta päätetään erikseen.

TEM tiedottaa tarkemmista päivämääristä ja seuraavista askelista mahdollisimman pian, kun kilpailutusprosessi on saatu päätökseen.

Lisätietoja:

työministerin erityisavustaja Jenni Karjalainen, TEM, p. 040 751 5496
erityisasiantuntija Linda Piirto, TEM, p. 0295 047 028

Tausta: hallitusohjelmakirjaukset

Hallitusohjelma sisältää kolme kirjausta yritysvastuusta asianmukaisen huolellisuuden osalta:

• s. 62: Suomi kehittää yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa yritysvastuuta koskevaa sitovaa sääntelyä osana YK:n ja OECD:n puitteissa tapahtuvaa uudistamistyötä.

• s. 71: Selvitetään mahdollisuutta huolellisuusvelvoitteeseen perustuvaan EU-tasoiseen yritysvastuulakiin, joka ottaa huomioon eri kokoiset yritykset ja kansainväliset arvoketjut.

• s. 108: Tehdään selvitys, jonka tavoitteena on yritysvastuulain säätäminen. Laki perustuu yrityksille asetettavaan niin kotimaista kuin ulkomaista toimintaa koskevaan huolellisuusvelvoitteeseen. Selvitys tehdään elinkeino-, yrittäjä- ja palkansaajajärjestöjen kanssa ottaen erityisesti huomioon pk-yritysten aseman. Vastaavaa tavoitetta edistetään EU:ssa.

 
Sivun alkuun