Hyppää sisältöön

Ohisalo: Tervetullut ehdotus – auttaisi kuluttajia vertailemaan tuotteiden ympäristövaikutuksia
EU:n komissio haluaa hillitä tuotteiden ja palveluiden viherpesua

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 22.3.2023 15.58
Tiedote

EU:n komissio on antanut keskiviikkona 22. maaliskuuta direktiiviehdotuksen vihreistä väittämistä, jolla tarkennetaan ympäristömainonnan pelisääntöjä. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on antaa kuluttajille ja eri toimijoille luotettavaa ja yhdenmukaista tietoa tuotteen tai palvelun ympäristöominaisuuksista sekä vähentää niin sanottua viherpesua.

Suomen näkökulmasta direktiiviehdotus on tervetullut, sillä viherpesu on yleistä. Suomen ympäristökeskuksen tuoreen selvityksen mukaan yli puolet ympäristömainoksista on epäasiallisia tai harhaanjohtavia. Väittämät olivat monitulkintaisia tai oleellisia seikkoja oli jätetty kertomatta.

"Kuluttajien huoli ilmastosta ja luonnosta näkyy markkinoilla. Tällä hetkellä kuluttaja ei kuitenkaan voi luottaa väittämiin, kuten fossiilivapaa tai ilmastoystävällinen, sillä viherpesu markkinoinnissa on liian yleistä. Läpinäkyvät kriteerit auttaisivat kuluttajia vertailemaan tuotteiden ympäristövaikutuksia ja antaisivat myös ansaitun edun aidosti ympäristöystävällisille tuotteille”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo toteaa.

Direktiiviehdotus edellyttäisi, että yritykset noudattavat tiettyjä minimikriteereitä tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten todentamisessa ja viestinnässä. Yritysten ympäristöväittämien on perustuttava tieteelliseen näyttöön ja niissä on otettava huomioon tuotteen koko elinkaari sekä keskeiset ympäristövaikutukset.  Mainonnassa käytettyjen vihreiden väittämien pitää perustua kolmannen osapuolen todentamiseen. Ehdotuksen mukaan EU-maiden tulisi nimetä toimivaltainen viranomainen valvomaan direktiivin toimeenpanoa ja ympäristöväittämien käyttöä.

Jatkossa sallittaisiin vain EU:n laajuiset ympäristömerkit. Jos uusia ympäristömerkkejä otetaan käyttöön, niiden tulee olla ympäristötavoitteiltaan kunnianhimoisempia kuin olemassa olevat ja ne vaativat EU:n ennakkohyväksynnän.

Suomen ennakkovaikuttamisessa on korostettu tarvetta välttää liian monimutkaista sääntelyä. Näin metodologian käytöstä ja todentamisesta ei tule liian työlästä esimerkiksi pk-yrityksille. Lisäksi olemme korostaneet, että direktiiviehdotuksen tulee ottaa huomioon jo käytössä olevat ISO 14024 -standardin mukaiset ympäristömerkit. Esimerkiksi EU-ympäristömerkin ja Pohjoismaisen Joutsenmerkin kriteerit ottavat huomioon tuotteen koko elinkaaren, ovat julkisia ja läpinäkyviä ja merkin käyttöoikeus myönnetään riippumattoman kolmannen osapuolen todennuksella. 

Vihreiden väittämien aloite on EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelman aloite, joka on yksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kulmakivistä.

Lisätietoja

Taina Nikula
ympäristöneuvos
p. 0295 250 202
[email protected]

Jussi Kauppila
hallitussihteeri
p. 0295 250 085
[email protected]