Hyppää sisältöön

Harppaus kohti akkujen ja paristojen kiertotaloutta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2022 10.23
Tiedote

Euroopan unionin jäsenmaat, Euroopan parlamentti ja EU:n komissio pääsivät sopuun EU:n uudesta akkuasetuksesta. Asetus tuo paljon muutoksia paristoja ja akkuja koskevaan sääntelyyn. Esimerkiksi käytettyjen akkujen keräystavoitteita nostetaan portaittain, ja osaan akuista liitetään digitaalinen tuotepassi helpottamaan akkujen korjaamista ja kierrättämistä.

Euroopan parlamentin neuvottelijat, jäsenmaiden puolesta neuvotteleva EU:n puheenjohtajamaa Tshekki ja Euroopan unionin komission edustajat saavuttivat 9.12.2022 sovun uudesta akkuasetuksesta, joka korvaa voimassa olevan paristo- ja akkudirektiivin.  

Akkusääntelyn uudistamisella EU edistää kiertotalouden mukaista akkumateriaalitaloutta ja pyrkii vastaamaan lainsäädännölliseen tarpeeseen, jonka liikenteen ja muun yhteiskunnan sähköistyminen aiheuttaa lähivuosina. Esimerkiksi Maailman talousfoorumin mukaan akkutuotanto on lähivuosina 19-kertaistettava. Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii bensiinistä, dieselistä ja muista fossiilisista polttoaineista luopumista. Kasvihuonekaasupäästöttömään sähköön pohjautuvat voimanlähteet ovat tässä merkittävässä asemassa. 

Käytettyjen akkujen keräystä ja kierrätysraaka-aineiden käyttöä lisätään

Uusi akkuasetus nostaa käytettyjen akkujen keräystavoitetta portaittain nykyisestä 45 prosentista 73 prosenttiiin vuosikymmenen loppuun mennessä. Isommista, esimerkiksi autojen käyttövoima-akuista, puolestaan pyritään kierrättämään jokainen akku. Akkuihin liitetyn tuotetiedon määrä tulee myös kasvamaan merkittävästi muun muassa sähköauton akkuihin liitettävän digitaalisen tuote- ja käyttöhistoriaselosteen eli akkupassin myötä. Akkupassi seuraa akkua koko elinkaaren ajan ja helpottaa sen korjaamista ja kierrätystä.

Lisäksi ehdotuksessa on arvokkaille materiaaleille materiaalikohtaisia talteenottotavoitteita sekä käyttöosuusvelvoitteita akkujätteestä otettujen kierrätysraaka-aineiden uudelleenkäytölle uusien akkujen tuotannossa. Myös raaka-aineiden vastuullinen hankinta korostuu, mikä on eduksi suomalaiselle akku- ja raaka-ainetuotannolle. Kännykkä- ja vastaavien pienakkujen vaihtaminen ja asentaminen tuotteeseen helpottuu. Akkujen valmistajille tulee myös velvollisuus kertoa akkujen elinkaaren hiilijalanjälki.

Sopu valmiiksi neuvotellusta akkuasetuksesta on vielä hyväksyttävä Euroopan parlamentissa ja jäsenmaiden ministerineuvostossa.

Akkuasetus on EU:n asetuksena sellaisenaan sovellettavaa sääntelyä. Asetus jättää kuitenkin kansallista liikkumavaraa mm. tuottajavastuuta koskevien toimien osalta ja edellyttää joitakin muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön, kuten jätelakiin. 

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Jouni Nissinen, p. 02952 50 028, [email protected]

Maria Ohisalo