Hyppää sisältöön

Lähes sata uutta vesistökunnostuksen hanketta käynnistyy kesällä ympäri Suomen

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 20.6.2024 8.01
Tiedote

Suomalaiset ovat ahkeria vesistöjen kunnostajia, ja tarve kunnostuksille on edelleen suuri, jotta vesistöjemme tila saadaan hyväksi. Yli 900 kunnostushanketta on saanut rahoitusta ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta vuosina 2019-2023. Tämän kesän kuluessa käynnistyy jälleen lähes sata uutta kunnostushanketta.

Ympäristöministeriö myönsi uusille hankkeille avustuksia yhteensä 4,14 miljoonaa euroa vuonna 2024. Yhteensä hankkeet ovat saaneet avustuksia lähes 28 miljoonaa euroa vuosina 2019-2023.

Niittojen ja hoitokalastusten määrä vähenee – tilalle kokonaisia valuma-alueita koskevia suunnitelmia ja toimia

Kunnostuksia tehdään sekä vesistöissä että niiden valuma-alueilla eli siellä, mistä kuormitus tulee. Ympäristöministeriö pyrkiikin avustamaan yhä enemmän hankkeita, jotka kohdistuvat nimenomaan valuma-alueelle. Ilman ulkoisen kuormituksen vähentämistä jää kunnostustoimien vaikuttavuus usein heikoksi tai väliaikaiseksi.

Niittojen ja hoitokalastusten määrä vähenee. Perinteisten kunnostustoimien sijasta hankkeissa laaditaan valuma-alueille kohdentuvia suunnitelmia ja viedään jo tehtyjä suunnitelmia toimeen. Joillain alueilla valuma-aluetoimiin keskittyviä hankkeita on menossa toteutukseen enemmän kuin perinteisiä kunnostustoimia.

Myös uusia toimenpiteitä, kuten biosuodatusta ja elinympäristökunnostusta rankanippujen avulla, on menossa kokeiluun. Vaelluskalojen ja lintujen elinympäristöjen kunnostamiseksi kokeillaan vesistöön sijoitettavia rankanippuja ja muutetaan patorakenteita paremmin lajien elinolosuhteita tukeviksi esimerkiksi korvaamalla pintapatoja pohjapadoilla. Joissain kunnissa ja kaupungeissa vähennetään kuormitusta hulevesistä tai kunnostetaan kaupunkipuroja ja -lampia. Näiden sadan kunnostushankkeen kautta saadaan oppeja myös kansallisen ennallistamissuunnitelman valmisteluun.

Hankkeissa mukana noin tuhat toimijaa

Vesiensuojelun tehostamisohjelman kunnostushankkeita on toteuttanut noin tuhat toimijaa. Mukana on yhä enemmän osakaskuntia, mutta myös uusia kuntia ja vesiensuojeluyhdistyksiä. Eniten hankkeita toteutettiin Uudenmaan, Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueilla.

Vuosina 2019-2023 kolmessa neljästä avustusta saaneesta hankkeesta tehtiin konkreettisia kunnostustoimia. Neljänneksessä tehtiin suunnitelmia, selvityksiä, hakemuksia, neuvontaa tai koulutusta kunnostuksen aloittamiseksi. Hankkeiden kokonaiskustannukset olivat lähes 55 miljoonaa euroa. Niistä lähes puolet katettiin hakijoiden omarahoituksella, kuten kuntien ja säästöpankkisäätiöiden tuella sekä talkootyöllä. Yksityisen työn ja tuen määrä on keskeinen kunnostushankkeiden menestykselle.

Hankkeiden rahoitukseen on pitkään toivottu lisää yritysten panosta. Uudenmaan ja Etelä- Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten teettämän tuoreen selvityksen mukaan yrityksistä löytyy aitoa kiinnostusta vesiensuojelua kohtaan osana niiden omaa vastuullisuustoimintaa. Tänä vuonna on käynnistetty myös työ yrityssektorin laajemman osallistamisen mahdollistamiseksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa.

Kunnostusten lisäksi avustusta myös kunnostajien tukemiseen

Ympäristöministeriö tuki kunnostusten alueellisten asiantuntijaverkostojen toimintaa yhteensä yli neljällä miljoonalla eurolla. Verkostot turvaavat kunnostustoiminnan jatkuvuutta ja osaamisen kehittämistä yksittäisten hankkeiden välillä ja sitouttavat laajasti yhteiskunnan eri toimijoita. 

Gaia Consultingin tekemän selvityksen perusteella verkostotoimijoiden tukeminen on osoittautunut vesistökunnostuksen ja vesienhoidon pitkän aikavälin tavoitteiden toteuttamiseksi tarkoituksenmukaiseksi. Verkostot yhteensovittavat valtakunnallisia tavoitteita ja paikallistoimijoiden intressejä. Vesistökunnostusverkostojen avulla on myös onnistuttu sitouttamaan alueiden toimijoita. Lisäksi hankeaktiivisuus sekä hankkeiden laatu ja laajuus ovat jossain määrin kasvaneet.

Uusi avustushaku käynnistyy syksyllä

Ympäristöministeriön Ahti-ohjelman avustushaku vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseksi avautuu jälleen syksyllä. Ahti-ohjelma jatkaa vesiensuojelun tehostamisohjelman (2019-2023), ravinteiden kierrätysohjelman ja Saaristomeri-ohjelman toimintaa.

Kunnostushankkeita rahoitetaan myös Leader-rahoituksella, Euroopan aluekehitysrahasto EAKR:n rahoituksella sekä maa- ja metsätalousministeriön kalataloudellisilla avustuksilla ja NOUSU-ohjelman sekä ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella.

Lisätietoja

Sini Olin (5.7. saakka)
erityisasiantuntija
[email protected]
p. 0295 250 248

Maria Laamanen (10.7. saakka)
ohjelmapäällikkö
[email protected]
p. 0295 250 359

Jenni Jäänheimo (15.7. alkaen)
erityisasiantuntija
[email protected]
p. 0295 250 349