Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Päivityksiä Euroopan unionin luontodirektiivin soveltamisohjeisiin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 19.10.2021 9.13
Uutinen

Euroopan komissio on julkaissut päivityksiä luontodirektiivin soveltamista koskeviin ohjeisiin. Päivitykset liittyvät Natura 2000 -alueiden menetelmäohjeisiin sekä luontodirektiivin tiukasti suojelemia eläinlajeja koskevaan ohjeeseen. Luontodirektiivi ja Natura 2000 -verkosto ovat Euroopan unionin tärkeimpiä keinoja luonnon monimuotoisuuden suojelussa.

Päivitetyt ohjeet koskevat luontodirektiivin 6. artiklan kohtien 3 ja 4 soveltamista. Ohjeet käsittelevät Natura 2000 -alueisiin mahdollisesti vaikuttavien suunnitelmien ja hankkeiden arviointia. Kaikista suunnitelmista ja hankkeista, jotka vaikuttavat merkittävästi Natura 2000 -verkostoon, on tehtävä asianmukainen vaikutusten arviointi.

Ohjeen uudistuksessa on käytetty hyödyksi luontodirektiivin täytäntöönpanosta saatuja kokemuksia, EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöjä sekä aihepiirin tieteellistä näyttöä ja tapaustutkimuksia. Lisäksi uudistuksessa on kuultu palautetta EU:n jäsenvaltioiden viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Edellinen vastaava ohjeistus on 20 vuoden takaa. 

Uudet menetelmäohjeet koskevat jäsenvaltioiden viranomaisia ja kansallisia virastoja, suunnitelmien ja hankkeiden toteuttajia, konsultteja, aluehallintoa, alan toimijoita sekä muita sidosryhmiä. Kaikkien toimijoiden tulee tarkistaa, että suunnitelmien ja hankkeiden arvioinnit vastaavat säännöksen velvoitteita. Oppaan liitteessä esitellään menetelmäohjeiden käytännön sovelluksia, jotka perustuvat eri jäsenvaltioiden esimerkkeihin.

Päivitetty ohje luontodirektiivin eläinlajien tiukasta suojelusta

Euroopan komissio on julkaissut uudistetun ohjeasiakirjan luontodirektiivin mukaisesta yhteisön tärkeinä pitämien eläinlajien tiukasta suojelusta.

Päivitetty ohjeasiakirja korvaa aiemman, vuonna 2007 julkaistun ohjeen. Ohje koskee luontodirektiivin 12 ja 16 artiklan velvoitteiden soveltamista ja perustuu unionin tuomioistuimen tuomioihin sekä eri jäsenvaltioissa käytössä olevien suojelujärjestelmien esimerkkeihin. Ohjeen päivityksessä on otettu huomioon käytännön kokemukset, joita luontodirektiiviin sisältyvien lajien suojelua koskevien säännösten toimeenpanosta on saatu viimeisen 15 vuoden aikana.

Asiakirja antaa tietoa ja ohjeita kansallisille, alueellisille ja paikallisille viranomaisille, suojeluelimille ja muille luontodirektiivin täytäntöönpanosta vastaaville sekä sidosryhmille. Sen tarkoituksena on auttaa toimijoita kehittämään tehokkaita ja käytännöllisiä tapoja säännösten soveltamiseen ja oikeudellisen kehyksen noudattamiseen.

Lisätietoja

Aulikki Alanen 
Ympäristöneuvos
p. 0295 250 333
[email protected]

Leila Suvantola
Lainsäädäntöneuvos
p. 0295 250 433
[email protected]

Esko Hyvärinen 
Ympäristöneuvos
p. 0295 250 094
[email protected]
Tavoitettavissa 25.10. eteenpäin.

 
Sivun alkuun