Hyppää sisältöön

Ryhti-tietojärjestelmän määrittelyn hankinta on käynnissä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 8.2.2021 13.04
Uutinen

Rakennetun ympäristön uuden, valtakunnallisen tietojärjestelmän määrittelytyön hankinta on käynnissä. Tarjoukset tulee jättää viimeistään 12.3. ja työ käynnistyy huhtikuussa.

Ryhti-hankkeessa luotava valtakunnallinen tietojärjestelmä luo perustan rakennetun ympäristön digitalisaatiolle ja sen mahdollistamille uusille palveluille. Hanke keskittyy viranomaistietoihin, joiden avulla yksityiset toimijat voivat kehittää liiketoimintaansa. Tietojärjestelmään kootaan kaavoituksessa ja rakentamisen luvissa syntyviä tietoja.

Tavoitteena on keventää ja selkeyttää tiedonhallintaa: tiedot viedään vain yhden kerran, sovitussa muodossa yhteiseen valtakunnalliseen tietojärjestelmään, jossa ne ovat ajantasaisina ja luotettavasti kaikkien saatavilla. Ensivaiheessa järjestelmään kootaan tiedot, joita julkishallinto käyttää lakisääteisessä toiminnassaan.  

Vuonna 2021 toteutetaan järjestelmän vähimmäis- ja toiminnalliset määrittelyt. Nyt käynnissä oleva hankinta koskee tietojärjestelmän määrittelytyötä ja teknistä toteutustapaa. Määrittelyssä kuvataan tietojärjestelmältä vaadittavat toiminnallisuudet, mitä tietoa sen kautta on saatavilla, ja miten tuo tieto liikkuu eri järjestelmien välillä. Määrittelyn avulla Ryhti-hanke rakentaa keskeisiä käyttäjätarpeita palvelevan ratkaisun tietojen hallintaan.  

Määrittelytyön hankinnan eteneminen keväällä 2021

  • Määrittelytyön hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa 25.1.
  • Tarjouspyyntöön voi esittää kysymyksiä 9.2. asti
  • Vastaukset annetaan viimeistään 16.2.
  • Tarjoukset jätettävä 12.3. klo 15.00 mennessä (Huom. tarjouksenjättöaikaa pidennetty)
  • Tarjousten avaaminen 15.3.  
  • Määrittelytyö alkaa huhtikuussa.

Määrittelytyön jälkeen kilpailutetaan tietojärjestelmän pääkehittäjä toteuttamaan suppein toimiva järjestelmä (MVP, minimum viable product). Vähimmäistoteutuksen laajuus on tavoitteena olla selvillä vuoden 2021 loppupuoliskolla.

Tietojärjestelmä rakennetaan osaksi Suomen ympäristökeskus SYKE:n organisaatiota. SYKE vastaa järjestelmän määrittelyyn ja toteutukseen liittyvästä hankinnasta sekä järjestelmän kehityksestä. Määrittelytyötä ohjaavat SYKE ja ympäristöministeriö yhdessä.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Tuija Pakkanen, [email protected], p. 050 4710 891
projektipäällikkö Päivi Malmi, [email protected], p. 050 3757 114
ym.fi/ryhti