Hyppää sisältöön

Selvitys: Asunnottomuuden poistaminen vuoteen 2027 mennessä on mahdollista tiiviillä yhteistyöllä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 10.2.2023 9.01
Tiedote

Ympäristöministeriön tilaama selvitys tarkastelee asunnottomuuden kehitystä ja keinoja, joilla asunnottomuus voidaan poistaa. Selvityshenkilö Juha Kaakinen kannustaa jatkamaan asunto ensin -periaatteen mukaista työtä ja kehittämään sitä niin, että tukea on helposti saatavissa ja se palvelee monipuolisesti erilaisista syistä johtuvaa asunnottomuutta. Erityishuomio on kohdistettava eniten palvelua ja tukea tarvitseviin ryhmiin.

”Asunnottomuuden poistamisessa Suomessa on tänään laaja yksimielisyys, mutta aikanaan sitä pidettiin utopistisena tavoitteena. Nyt se on konkreettisten askelten päässä. Tarvitsemme kansallisen ohjelman asunnottomuuden poistamiseksi vuoteen 2027 mennessä. On tärkeää, että kaikki puolueet sitoutuvat tällaiseen ohjelmaan ja siihen tarvittaviin resursseihin", ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo alleviivaa.

Suomi on onnistunut kääntämään asunnottomuuden laskuun

Suomi on Euroopan maista ainoana onnistunut kääntämään asunnottomuuden laskuun. Suomen ohella myönteistä kehitystä on nähtävissä Norjassa ja viime aikoina myös Tanskassa ja Skotlannissa.

Vuosina 2008–2022 yksinelävien asunnottomien määrä on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n tilastoissa laskenut 54 prosenttia ja pitkäaikaisasunnottomien 68 prosenttia.

Marraskuussa 2022 Suomessa oli 3 686 yksinelävää asunnotonta ja 1 133 pitkäaikaisasunnotonta. Vuodesta 2021 asunnottomien määrä väheni: yksin eläviä asunnottomia oli 262 ja pitkäaikaisasunnottomia 185 vähemmän. Huolestuttavaa on, että vuoden 2021 jälkeen alle 25-vuotiaiden nuorten asunnottomuus on lisääntynyt.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on tavoitteeksi asetettu asunnottomuuden puolittaminen vuoteen 2023 mennessä ja poistaminen vuoteen 2027 mennessä. Vertailuvuonna 2018 yksineläviä asunnottomia oli 4 882 ja perheitä 159. Vaikka asunnottomuuden puolittaminen ei vielä ole toteutunut, selvityksen mukaan asunnottomuuden poistaminen vuoteen 2027 mennessä on realistinen tavoite.

”Pitkäjänteinen työ on tuottanut tuloksia ja laaja yhteiseen tavoitteeseen ja yhdessä tekemiseen sitoutunut ammattilaisten joukko luo uskoa. Vahva yhteistyökulttuuri ja poliittinen tahto ovat mahdollistaneet asunnottomuuden vähentymisen ja tekevät sen poistamisesta täysin realistisen tavoitteen”, selvityshenkilö Juha Kaakinen toteaa. Asunnottomuuden poistaminen tarkoittaisi käytännössä sitä, ettei Suomessa enää ole ulkona asuvia, eikä laitoksista kotiuteta ketään asunnottomina.

Tarvitaan matalan kynnyksen moniammatillista tukea

Selvitys ehdottaa, että asunto ensin -periaatteen mukaista työtä jatketaan: asunnon saaminen ei edellytä elämäntapamuutosta tai tervehtymistä. Selvitys esittää, että toimintatapaa kehitetään edelleen siten, että vahvistetaan asunnottomien asiakkaiden tilanteen ymmärrystä, kunnioittavaa kohtaamista sekä kuntouttavaa työotetta. Erityistä painoa on laitettava haavoittuvimmassa asemassa olevien ja marginaalissa elävien ihmisten tavoittamiseen ja auttamiseen.  

Työtä varten kuultu asiantuntijajoukko pitää valtion vahvaa osallistumista tärkeänä ja asunnottomuuden poistamisesta halutaan tehdä yhteinen asia. Asunnottomuuden poistaminen edellyttää uudenlaista kumppanuutta ja yhdessä tekemistä, missä hyvinvointialueet ja kunnat ovat ratkaisevassa roolissa. Lähipalvelua on edelleen saatava, vaikka palvelun järjestämisvastuu nyt on hyvinvointialueen leveämmillä hartioilla.

Huomiota on kiinnitettävä hajautettuihin, liikkuviin ja erikoistuneisiin palveluihin, joilla autetaan erityisesti pitkäaikaisasunnottomia. Lisäksi on pidettävä huolta, ettei uusia asunnottomia tule, vaikka riski menettää asunto taloudellisista syistä uhkaa entistä useampaa. Monialainen asumisneuvonta ja häätöjen ennaltaehkäisy ovat siksi tärkeitä keinoja.

Selvitys esittää kansallista ohjelmaa, joka vahvistaisi koordinaatiota ja rahoitusta. Keskeisenä kehittämiskohteena nousevat esiin pysyvät asumisratkaisut ja asumispäivystys, joiden tarkoituksena olisi minimoida tilapäiset ratkaisut. Lisäksi kaivataan lisää tutkimusta ja tyhjien asuntojen parempaa hyödyntämistä.

Lisätiedot

Heikki Isotalo
ministerin erityisavustaja
040 8617 204
[email protected]

Juha Kaakinen
selvityshenkilö
p. 050 670 88

Maria Ohisalo