Hyppää sisältöön

Tarjolla miljoona euroa rakennetun ympäristön ilmastotyöhön

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2021 14.22
Tiedote

Ympäristöministeriö on avannut tänään rahoitushaun, jossa yritykset, kunnat, järjestöt ja muut toimijat voivat saada rahoitusta rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä edistäville hankkeille. Rahoitusta on haettavana miljoona euroa, ja hakuaika päättyy 11.2.2022.

”Kolmannes Suomen kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu rakentamisessa ja rakennuksissa. Rakennetusta ympäristöstä on siis löydettävissä vähintään yhtä iso lohko ilmastoratkaisua. Vaikuttaville ideoille ja uusille avauksille on tarjolla reilusti rahoitusta, ja kutsumme kaikki mukaan yhteiseen urakkaan”, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari.

Haku on osa ympäristöministeriön ja Business Finlandin yhteistä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmaa, jolla panostetaan vuosina 2021–2023 yhteensä 40 miljoonaa euroa rakennetun ympäristön ilmastotyöhön. Rahoitusta tarjotaan yhteensä seitsemällä hakukierroksella.

Ohjelman rahoitus tulee EU:n elpymisvälineestä, jonka kansallisesta käytöstä linjattiin toukokuussa 2021 julkistetussa Suomen kestävän kasvun ohjelmassa.

Ympäristöministeriö kannustaa monipuolisiin ja innovatiivisiin hakemuksiin

Ympäristöministeriön rahoitusta myönnetään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeille, joissa kokeillaan ja kehitetään uusia keinoja ilmastonmuutokseen hillintään tai siihen sopeutumiseen. Hanke voi liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, rakennusmateriaaleihin, suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien prosessien kehittämiseen tai vaikkapa alaan liittyvään tietopohjan ja osaamisen kehittämiseen.

Ympäristöministeriön hakuun voivat osallistua yritykset, kunnat, yhdistykset, tutkimuslaitokset tai muut yhteisöt, joilla on hyviä hankeideoita vähähiilisen rakennetun ympäristön kehittämiseksi. Tavoitteena on, että hankkeiden tulokset ovat avoimesti hyödynnettävissä.

Hakuaika alkaa 16.12.2021 ja päättyy 11.2.2022 klo 16.15.

Ensimmäinen hakukierros herättänyt valtavasti kiinnostusta  

Business Finlandin syksyllä 2021 käynnistämä ohjelman ensimmäinen rahoitushaku on herättänyt erittäin laajaa mielenkiintoa kohderyhmässään, eli kansainvälistä kasvua tavoittelevissa yrityksissä sekä niitä tukevissa tutkimusorganisaatioissa.

”Haun suosio yllätti meidät iloisesti. Saimme määräaikaan mennessä kuutisenkymmentä hakemusta, yhteensä noin 18 miljoonan euron edestä. Hakijoiden joukossa on sekä yksittäisten yritysten kehityshankkeita että yritysryhmien ja tutkimuslaitosten yhteisiä hankkeita. Haetut aiheet ovat monipuolisia, vaikka monet ideat ja yritykset ovat vielä alkuvaiheessa. Haun parempi puolisko kilpailee tosissaan rahoituksesta vaikuttavilla vähähiilisyysratkaisuilla”, kertoo Virpi Mikkonen Business Finlandista.

Vuosina 2021 ja 2022 projekteja voidaan rahoittaa noin 17 miljoonalla eurolla.

Tulevat hakukierrokset

Business Finlandin kautta haettavan rahoituksen seuraava määräaika on 31.3.2022. Myös vuoden 2023 rahoitushaku avataan jo syksyllä 2022 ja rahoituspäätökset tehdään vuoden 2023 alussa. Arviolta vuonna 2023 Business Finlandilla on 15 miljoonaa euroa tutkimus-, kehitys- ja innovointitoimintaan. Lisäksi Business Finland käynnistää toimenpiteitä viennin ja kansainvälistymisen edistämiseksi vuoden 2022 aikana.

Ympäristöministeriön seuraava rahoitushaku aukeaa suunnitelmien mukaan alkukesällä 2022.

Eurojen ohella tarjolla verkostoitumista ja kumppanuuksia

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma tarjoaa rahoituksen lisäksi alustan alan toimijoiden laajan yhteistyön kehittämiselle sekä parhaiden oppien jakamiselle.

”Tavoitteenamme on luoda yhteinen positiivinen ilmiö, jossa koko toimiala haluaa olla mukana kehittämässä ja hyödyntämässä rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä edistäviä uusia ratkaisuja Suomeen sekä vientimarkkinoille”, sanoo ohjelman projektipäälliköksi valitun, rakennetun ympäristön kestävää digitalisaatiota vauhdittavan yleishyödyllisen yhdistyksen KIRAHubin toimitusjohtaja Teemu Lehtinen.

Lisätietoja:

Maija Stenvall
Projektikoordinaattori
ympäristöministeriö
p. 0295 25 0354
[email protected]

Virpi Mikkonen
Business Lead
Business Finland
p. 050 5577 930
[email protected]

Teemu Lehtinen
Toimitusjohtaja
KIRAHub
p. 040 456 6108
[email protected]