Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Varsinais-Suomen ELY-keskukselle lupa lunastaa 18,1 hehtaarin suuruiset alueet Paraisten harjusaarten, Houtskärin lehtojen ja Saaristomeren Natura 2000 -alueilta

Ympäristöministeriö
21.4.2021 9.33
Uutinen

Ympäristöministeriö on myöntänyt Varsinais-Suomen ELY-keskukselle luvan lunastaa yhteispinta-alaltaan noin 18,1 hehtaarin suuruiset alueet Paraisten harjusaarten, Houtskärin lehtojen ja Saaristomeren Natura 2000 -alueilta ja osin myös lehtojensuojeluohjelma-alueilta.

Kolme Paraisten harjusaarten Natura 2000 -alueelta lunastettavaa aluetta edustavat Natura 2000 -luontotyyppiä harjusaaret, Itämeren hiekkarannat, luonnonmetsät, kasvipeitteisiin merenrantakalliot sekä kivikkorannat. Alueilla esiintyy mm. merinätkelmää, sianpuolukkaa, iso- ja keltamaksaruohoa sekä uhanalaista verikirjokoisaa.

Kaksi Houtskärin lehtojen Natura 2000 -alueelta lunastettavaa aluetta edustavat Natura 2000 -luontotyyppiä boreaaliset lehdot ja ne sijaitsevat kokonaan lehtojensuojeluohjelma-alueella (Storön lehtosaaret). Alueet ovat kosteaa lehtoa, pähkinäpensasvaltaista lehtoa, tervaleppälehtoa sekä havupuuvaltaista lehtoa.

Saaristomeren Natura 2000 -alueelta lunastettava alue sijaitsee osittain lehtojensuojeluohjelma-alueella (Jungfruskärin lehto).  Alue edustaa Natura 2000 -luontotyyppejä kasvipeitteiset merenrantakalliot, hakamaat ja kaskilaitumet, boreaaliset lehdot, runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt sekä vaihettumissuot ja rantasuot. Alueella esiintyy mm. erittäin uhanalaista lehtotakiaista.

Lunastuksen kohteena olevien alueiden suojelu on pyritty toteuttamaan ensisijaisesti vapaaehtoisin keinoin ja ennen lunastukseen ryhtymistä on pyritty neuvottelemaan maanomistajien kanssa siten, kuin luonnonsuojelulain (1096/1996) 50 §:n 2 momentissa ja 52 §:n 3 momentissa on edellytetty. Alueiden rauhoittaminen yksityisinä suojelualueina tai niiden hankkiminen valtiolle vapaaehtoisin kaupoin ei ole kuitenkaan onnistunut. Tämän vuoksi alueiden suojelu toteutetaan lunastamalla ne valtion omistukseen luonnonsuojelualueen perustamista varten.

Lisätietoja:

Asiantuntija Janne Hesso, puh. 0295 250 008, [email protected]

Sivun alkuun