Hyppää sisältöön

Ympäristöhallinto toteuttamaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmää

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 28.9.2020 10.57
Uutinen

Ympäristöhallinnossa on käynnissä Ryhti-hanke, joka valmistelee laajaa muutosta rakennetun ympäristön tiedonhallintaan. Toteutus tehdään ympäristöministeriön hallinnonalalla, ja Suomen ympäristökeskus SYKE vastaa jatkossa rakennetun ympäristön tietojärjestelmä RYTJ:stä.

Ympäristöhallinnossa on käynnissä Ryhti-hanke, joka valmistelee laajaa muutosta rakennetun ympäristön tiedonhallintaan. Alueiden käytössä ja rakentamisessa syntyvät tiedot halutaan koota saataville valtakunnallisesti yhteentoimivassa muodossa. Tavoitteena on selkeyttää tiedonhallintaa ja helpottaa käyttäjien työtä. 

Käynnissä olevan maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen myötä kaavoituksessa ja rakennuslupien käsittelyssä syntyvät tiedot tallennettaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmiin (RYTJ), joita ovat alueidenkäytön suunnitelmatietojärjestelmä ja rakennustietojärjestelmä. 

Tietojärjestelmät tulevat sisältämään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia tietoja - muun muassa tiedot eri kaavoista, rakennusjärjestykset, rakennuskiellot, poikkeamiset, käyttörajoitukset - sekä rakennusten ydintiedot. Ydintietoja ovat esimerkiksi pysyvä rakennustunnus, käyttötarkoitus, rakennuksen tekniset ominaisuudet ja koko. Tietoja käytetään Ryhti-hankkeessa rakennettavan alustan kautta. Alusta voi hakea yhteensopivia tietoja myös muiden ylläpitämistä järjestelmistä. 

Tällä hetkellä kaava- ja rakennuslupatietoa kerätään useassa valtiohallinnon organisaatiossa, ja kunnat toimittavat tietoja moneen paikkaan. Muutos parantaa tiedon saatavuutta, käytettävyyttä ja laatua. Tavoitteena on vähentää päällekkäistä tiedon käsittelyä ja säilyttämistä. Laadukas tieto luo uusia mahdollisuuksia käyttää tietoa niin julkishallinnossa kuin yritystoiminnassa. Tieto tulee auttamaan päätöksentekijöitä myös rakentamisen ja kaavoituksen ilmastovaikutusten seurannassa.

Toteutus tehdään ympäristöministeriön hallinnonalalla, ja Suomen ympäristökeskus SYKE vastaa jatkossa rakennetun ympäristön tietojärjestelmä RYTJ:stä. Ryhti-hankkeessa ovat mukana muun muassa Digi- ja väestötietovirasto, Maanmittauslaitos ja Kuntaliitto. Yhteistyön tarkoituksena on varmistaa muutoksen hyödyt eri osapuolille. Osa saavutettavia hyötyjä on tiedon rakenteiden, kuten sanastojen ja tietomallien, yhdenmukaistaminen. Näitä määritellään parhaillaan laajassa Rakennetun ympäristön yhteentoimivuuden yhteistyöryhmässä.

Lisätietoja


•    ohjelmapäällikkö Juhana Rautiainen, p. 0295 250 075, [email protected]
•    neuvotteleva virkamies Minna Perähuhta, p. 0295 250 223, [email protected]
•    Ryhti-hankkeen verkkosivulta ym.fi/ryhti
•    Yhteentoimivuuden yhteistyöryhmän verkkosivulta ym.fi/yhteentoimivuus

Tiedote on julkaistu 18.9.2020.