Hyppää sisältöön

Arktiset vastuuvirkamiehet – toimivaa poikkihallinnollista yhteistyötä

Ulkoasiainministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 18.4.2019 11.21
Uutinen

Arktisten vastuuvirkamiesten yhteistyöryhmä kokoontui säännöllisesti kuluneen hallituskauden aikana edistämään Suomen arktisen politiikan toimeenpanoa.

Valtioneuvoston kanslia asetti yhteistyöryhmän 11.11.2015 hallituskauden loppuun asti. Jokaiseen ministeriöön nimettiin arktinen vastuuvirkamies, joka toimi arktisten asioiden yhteyshenkilönä muun toimensa ohella. Tämän verkoston puheenjohtajana on toiminut arktinen suurlähettiläs Aleksi Härkönen ja sihteerinä arktinen virkamies Ritva Hautanen ulkoministeriöstä.

Yhteistyöryhmä asetettiin alun perin seuraamaan Suomen arktisen politiikan ja vuonna 2013 hyväksytyn Suomen arktisen alueen strategian toteutumista. Arktisten vastuuvirkamiesten yhteistyöryhmä valmisteli yhteistyössä valtioneuvoston kanslian strategiasihteeristön johdolla arktisen strategian päivityksen vuonna 2016. Päivityksellä täsmennettiin arktisen politiikan konkreettisia toimia.

Aikataulutettu strategian päivityksen toimenpidesuunnitelma esiteltiin maaliskuussa 2017. Arktisten vastuuvirkamiesten yhteistyöryhmä on seurannut suunnitelman toteutumista. Arktisen politiikan kokonaisuutta käsiteltiin 9.4.2018 pidetyssä hallituksen strategiaistunnossa.

Yhteistyöryhmä on ollut tiiviisti mukana valmistelemassa Suomen kantoja EU:n arktiseen politiikkaan ja vaikuttanut vuonna 2016 laaditun EU:n arktisen tiedonannon sisältöön samoin kuin Oulussa vuonna 2017 pidetyn EU:n arktisen sidosryhmätapahtuman valmisteluun ja seurantaan.

Suomen puheenjohtajuuskausi päättyy ulkoministerikokoukseen

Arktisen vastuuvirkamiesten työryhmän tehtävänä on ollut myös valmistella Arktisen neuvoston vuonna 2017 alkanutta Suomen puheenjohtajuuskautta ja osallistua sen useiden eri hallinnonalojen myötävaikuttamista edellyttävän ohjelman toteuttamiseen. Suomen puheenjohtajuuskausi päättyy 6.–7.5. Rovaniemellä järjestettävään ulkoministerikokoukseen. Kokouksessa on tarkoitus allekirjoittaa ministerijulistus ja päättää Arktisen neuvoston tulevaisuuden suuntaviivoista. Arktisen neuvoston puheenjohtajana jatkaa Suomen jälkeen Islanti.

Työryhmä on valmistellut lukuisia arktisia kysymyksiä koskevia toimeksiantoja ja huolehtinut niissä hallinnonalojensa näkökulmien huomioimisesta. Tästä tuoreimpina esimerkkeinä ovat Suomen kannat EU:n arktisen politiikan kehittämisessä, joita käsiteltiin 29.3. pidetyssä EU-ministerivaliokunnan kokouksessa, sekä keskustelut arktisten asioiden nostamisesta Suomen EU-puheenjohtajakaudella.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Nina Brander, p. 0295 160 347, valtioneuvoston kanslia, [email protected]  arktinen suurlähettiläs Aleksi Härkönen, p. 0295 350 471, ulkoministeriö, [email protected] sekä arktinen virkamies Ritva Hautanen, ulkoministeriö, p. 0295 342 166, [email protected]