Hyppää sisältöön

Arviointi: Ilmastorahasto Oy:n toiminta käynnistynyt onnistuneesti

työ- ja elinkeinoministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 31.1.2023 13.53
Tiedote

Ilmasto- ja digitalisaatiosijoituksia tekevän Ilmastorahasto Oy:n käynnistysvaihe on sujunut onnistuneesti. Yhtiö on asemoitunut rahoitusmarkkinoilla tarkoituksenmukaisesti, ja tehdyt sijoituspäätökset ja hankevirta ovat linjassa yhtiön erityistehtävän ja tavoitteiden kanssa. Ilmastorahastolla on selkeästi määritelty ja perusteltu erityistehtävärooli, joka on erillään valtion muista rahoitusyhtiöistä.

Nämä havainnot sisältyvät KPMG Oy:n tekemään arviointiin vuonna 2020 toimintansa aloittaneen Ilmastorahaston käynnistysvaiheesta. Arvioinnin on tilannut yhtiön omistajaohjauksesta vastaava työ- ja elinkeinoministeriö. Talouspoliittinen ministerivaliokunta sai arvioinnin tiedoksi 31.1.2023 samalla kun ministeriö esitteli raportin Ilmastorahasto Oy:n toiminnasta vuonna 2022.

Arvioinnin tavoitteena on ollut tuottaa ulkopuolista, systemaattista ja analyyttistä arviointitietoa Ilmastorahaston toiminnasta ja toiminnan kehittämiseen liittyvistä tekijöistä. Työ keskittyi erityisesti yhtiön toiminnan käynnistymisen onnistumisen arviointiin. 

Raportin mukaan yrityksen toiminnalla on selkeä yhteiskunnallinen relevanssi. Toiminnan tavoitteet liittyvät ilmastonmuutoksesta johtuvan akuutin globaalin ongelman ratkaisemiseen. Sen ytimessä on tarve vauhdittaa vihreää siirtymää myös julkisen sektorin investoinneilla.

Arvion mukaan yhtiön hallintorakenteet toimivat tällä hetkellä hyvin ja niiden nähdään tukeneen yhtiön käynnistysvaihetta. Yhtiö on myös onnistunut rekrytoimaan keskeistä osaamista ja kyvykkyyksiä, mikä mahdollistaa toiminnan kasvun tavoiteltuun rahoitusvolyymiin ja toiminnan edelleen kehittämisen.

Suosituksia Ilmastorahastolle ja yhtiön omistajaohjaukselle 

Tehdyn arvioinnin perusteella KPMG suosittelee, että Ilmastorahasto ja sen omistajaohjaus kiinnittävät seuraavina toimintavuosina enemmän huomiota toiminnan jatkuvuuden suunnitteluun muun muassa hallitusjäsenten kierrätykseen ja operatiivisen toiminnan varahenkilöjärjestelyihin liittyen.

Ilmastorahaston operatiivisen johdon, yhtiön hallituksen sekä omistajaohjauksen tulisi käynnistää strateginen keskustelu siitä, missä määrin yhtiön sijoitusten riskitasoa on syytä nostaa toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi esimerkiksi käytössä olevaa rahoitusinstrumenttivalikoimaa laajentamalla. 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta kuuli Ilmastorahaston vuoden 2022 toiminnasta

Työ- ja elinkeinoministeriö raportoi ministerivaliokunnalle myös Ilmastorahaston muusta toiminnasta vuonna 2022. Yritys teki vuoden aikana 11 rahoituspäätöstä, joiden kokonaisvolyymi on asetetun tavoitteen mukainen ja yhteensä 79,9 miljoonaa euroa. Rahoitetuista hankkeista kahdeksan liittyi ilmastonmuutokseen ja kolme digitalisaatioon.

Lisäksi valtio päätti marraskuussa pääomittaa yritystä 200 miljoonalla eurolla. Tämä mahdollistaa yrityksen rahoituspäätösvolyymin merkittävän korottamisen. Eduskunnan käsiteltävänä on myös lakiesitys, joka antaisi Ilmastorahastolle mahdollisuuden myöntää valtiontukea sellaisille hankkeille, joissa valtiontuen käyttö on perusteltua ja jotka muuten jäisivät toteutumatta tai toteutuisivat myöhemmin tai pienemmässä mittakaavassa. Kyse ei olisi avustusmuotoisesta rahoituksesta, vaan valtiontukielementin yhdistämisestä muutoin markkinaehtoiseen rahoitusinstrumenttiin. 

Lisätietoja: johtava asiantuntija Oskari Räikkönen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7241