Hyppää sisältöön

Arviointineuvosto: lapsen näkökulma unohtui lastensuojelulain henkilöstömitoituksessa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 1.7.2021 10.15
Tiedote 426/2021

Lastensuojelulakiin esitetään lisättäväksi sosiaalityöntekijöiden henkilöstömitoitus. Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että esityksessä ei käsitellä henkilöstömitoituksen konkreettisia vaikutuksia lapsiin. Tietopohja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden nykyisestä määrästä ja asiakkaiden määrästä työntekijää kohden on yllättävän puutteellinen.

Lastensuojelulakiesityksen tavoitteena on vähentää lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuutta ja tätä kautta vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista lastensuojelussa. Yhdellä sosiaalityöntekijällä voisi olla vastuullaan enintään 30 lasta vuodesta 2024 eteenpäin.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota tietopohjan ohuuteen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden nykyisestä määrästä ja asiakkaiden määrästä työntekijää kohden. Näin keskeisten tietojen puutteellisuus vaikeuttaa lainvalmistelijan mahdollisuuksia perustella henkilöstömitoitusta. Kyse on kuitenkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten perus- ja ihmisoikeuksista, jolloin tietopohjan pitäisi olla riittävän täsmällistä ja kattavaa.

Arviointineuvosto katsoo, että esitys on kirjoitettu paljolti hallinnon näkökulmasta. Lasten keskeiset ongelmat nykyisessä järjestelmässä jäävät osin epäselviksi. Esitysluonnoksesta ei myöskään käy ilmi, mitä vaikutuksia lapselle konkreettisesti seuraa sosiaalityöntekijöiden uudesta henkilöstömitoituksesta.

Lakiesityksessä käsitellään vain vähän lastensuojelun, psykiatrian ja esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien lasten auttamisen yhteistyötä ja työnjakoa. Tämän vuoksi on vaikea arvioida, miten tehokkaasti lastensuojelun uusi henkilöstömitoitus kokonaisuutena auttaa lapsia. 

Arviointineuvosto on antanut lausunnon lastensuojelulain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.