Hyppää sisältöön

Asevelvollisuuslakiin ehdotetaan muutoksia rajaturvallisuuden varmistamiseksi

puolustusministeriö
Julkaisuajankohta 15.5.2024 12.00
Tiedote

Puolustusministeriö lähettää lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi asevelvollisuuslain muutoksista, jotka tukevat rajaturvallisuuden ylläpitämistä.

Tällä hetkellä reserviin kuuluvia asevelvollisia on mahdollista määrätä nopeutetulla menettelyllä ainoastaan sellaiseen kertausharjoitukseen, jonka tarkoitus on sotilaallisen valmiuden kohottaminen. Uusi kertausharjoitusperuste olisi tarkoitettu tilanteisiin, jossa rajaturvallisuus on vakavasti vaarantunut. Tällaisia tilanteita voisivat olla esimerkiksi hybridiuhkista johtuva erittäin nopeasti kehittyvä rajaturvallisuuden häiriö laajamittaisen välineellistetyn maahantulon muodossa taikka suuronnettomuudesta tai pandemiasta johtuva valtakunnan rajan tehostettua valvontaa edellyttävä tilanne.

Ehdotuksen mukaan laki sallisi jatkossa rajajoukkoihin sijoitettujen reserviläisten kertausharjoitukseen määräämisen nykyistä laissa säädettyä kolmea kuukautta nopeammin. Esitys koskee siten vain pientä osaa reserviläisistä eli rajajoukkoihin sijoitettuja reserviläisiä.

Rajajoukkojen reserviin kuuluvia asevelvollisia voitaisiin käyttää rajavartiomiehen välittömässä ohjauksessa ja valvonnassa esimerkiksi rajojen valvonnassa aistivalvonta- ja partiointitehtävissä, vartiointi-, opastus- ja liikenteenohjaustehtävissä sekä erilaisissa tukitehtävissä, kuten kuljetustehtävissä tai johtamisjärjestelmäverkkojen ylläpidossa.

"Rajojemme turvallisuus on varmistettava kaikissa tilanteissa. Muuttuneen turvallisuustilanteen myötä tarvitsemme nykyisten menetelmien rinnalle lisää keinoja rajaturvallisuuden ylläpitämisen turvaamiseen. Ehdotettujen muutosten myötä rajajoukkoihin sijoitettuja reserviläisiä saataisiin liikkeelle mahdollisimman joustavasti rajaturvallisuustilanteen niin vaatiessa", puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo.

Hallituksen esitysluonnos on luettavissa Lausuntopalvelu.fi -palvelussa. Lausuntoaika on 15.5.2024-26.5.2024.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström ([email protected], puh. +358 295 140 600) ja sisäministeriössä työryhmän varapuheenjohtaja, osastopäällikkö Sanna Palo ([email protected], puh. +358 295 421 601). Puolustusministeri Häkkäselle osoitetut haastattelupyynnöt: erityisavustaja Dani Niskanen, ([email protected], puh. +358 41 544 4967).