Hyppää sisältöön

Datan hyödyntämistä lisätään hallituksen periaatepäätöksellä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.5.2016 14.01 | Julkaistu suomeksi 29.3.2023 klo 10.01
Tiedote

Digitaalisuuden edistäminen on keskeinen hallitusohjelman tavoite. Tavoitteen tueksi hallitus linjasi periaatepäätöksessään toimet, joilla edistetään datan hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Massadatan arvioidaan luovan Suomelle 2,1 prosentin bkt-kasvupotentiaalin vuoteen 2020 mennessä. Periaatepäätöksen toimien tarkoitus on mahdollistaa tämä kasvu luomalla edellytyksiä dataperusteiselle liiketoiminnalle ja poistamalla turhia kasvun rajoitteita.

Hallitus linjaa periaatepäätöksellä myös henkilökeskeisen datanhallinnan (omadata) toimia, sillä henkilötietojen ja ihmisten itse tuottaman datan käytöllä on kasvava merkitys taloudessa ja yhteiskunnassa.

Visiona kansainvälisiä datapalveluja suomalaisen osaamisen pohjalta

Hallitus haluaa edistää datan hyödyntämiseen perustuvien toimintamallien ja markkinoiden kehittymistä. Tavoitteena on luoda Suomeen datan jalostukseen ja analytiikkaan perustuvaa älykästä, tuottavaa, ihmiskeskeistä ja kansainvälistyvää dataliiketoimintaa, joka houkuttelee myös kansainvälisiä investointeja ja osaamista.

Tavoitteiden toteutumiseksi hallitus linjaa, että Suomessa on muun muassa vahvistettava kannustavaa sääntelyä ja osaamista kasvattavaa datapolitiikkaa. Lisäksi Suomessa tulisi kehittää datan käyttöön liittyvää palveluinfrastruktuuria sekä edistää analytiikka-, palvelu- ja sovelluskehitystä.

Päätöksessä hallitus toteaa, että organisaatioilla ja yksilöillä tulisi olla hyvät edellytykset hallita ja käyttää itseä koskevia tietoja tarkoituksenmukaisella tavalla. Ratkaisuna hallitus nostaa esille ihmiskeskeisen tiedonhallinnan mallit, joita kehitetään verkostoyhteistyöllä ja kokeilutoiminnalla.

Periaatepäätös on osa hallituksen digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseen tähtäävää kärkihanketta. Periaatepäätös esittää 39 konkreettista toimenpidettä, joilla tavoitteita dataperusteiselle kasvulle toteutetaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö valmisteli periaatepäätöksen yhteistyössä kärkihankkeen verkoston kanssa. Valmistelun aikana kuultiin sidosryhmiä, joiden palautteiden avulla toteutettavat toimet löysivät lopullisen muotonsa.

Periaatepäätöksen toimenpiteitä toteuttavat liikenne- ja viestintäministeriön ohella muun muassa useat muut ministeriöt ja virastot, yksityisen sektorin toimijat, järjestöt, innovaatiorahoittajat sekä tutkimus- ja koulutussektorin toimijat.

Lisätietoja

Tietoliiketoimintayksikön johtaja Päivi Antikainen, p. 0295 34 2101, [email protected], @PaiviAntikainen

viestintäneuvos Taru Rastas, p. 0295 34 2617, [email protected]