Hoppa till innehåll

Regeringens principbeslut siktar på ökat nyttjande av data

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2016 14.01 | Publicerad på svenska 29.3.2023 kl. 10.01
Pressmeddelande

Att främja digitaliseringen är ett centralt mål i regeringsprogrammet. Som stöd för målet har regeringen fattat ett principbeslut med riktlinjer för åtgärder som ska öka nyttjandet av data inom affärsverksamhet.

Stordata (big data) beräknas skapa en tillväxtpotential på 2,1 procent i Finlands bruttonationalprodukt fram till 2020. Syftet med de åtgärder som tas upp i riktlinjerna är att möjliggöra denna tillväxt. Därför vill man skapa förutsättningar för affärsverksamhet som bygger på data och undanröja onödiga hinder för tillväxten.

I sitt principbeslut inventerar regeringen också åtgärder för personcentrerad datahantering, med andra ord hanteringen av mina data (my data), eftersom nyttjandet av personuppgifter och data som människorna själva producerar blir allt viktigare för vår ekonomi och vårt samhälle.

Vision: finländsk know-how skapar internationella datatjänster

Regeringen vill stödja utvecklingen av verksamhetsmodeller som baserar sig på nyttjande av data och öppna marknaden för dem. Finland ska vara hemmaplan för intelligent, produktiv, människocentrerad och internationell dataaffärsverksamhet. Denna verksamhet grundar sig på dataförädling och dataanalys och lockar till sig internationella investerare och experter.

För att nå målen vill regeringen bland annat ta fram reglering som sporrar till att nyttja data och driva datapolitik som ökar kompetensen och kunnandet på området. Det gäller också att införa servicestrukturer som möjliggör användningen av data och att satsa på utvecklingen av analysmetoder, tjänster och tillämpningar som grundar sig på data.

I principbeslutet fastställer regeringen att organisationer och individer ska ha goda förutsättningar att på ett ändamålsenligt sätt hantera och använda uppgifter som gäller dem själva. Som en lösning lyfter regeringen fram modeller för människocentrerad hantering av personrelaterade data (mina data). Modellerna utvecklas i nätverk och genom försök.

Principbeslutet är en del av regeringens spetsprojekt för att skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. I principbeslutet presenteras 39 konkreta åtgärder för att uppnå målen för en databaserad tillväxt.

Kommunikationsministeriet har berett principbeslutet i samarbete med det nätverk som genomför spetsprojektet. Under beredningen hördes intressentgrupper och sin slutliga form fick principbeslutet tack vare responsen från dem.

De åtgärder som ingår i principbeslutet genomförs av kommunikationsministeriet tillsammans med bl.a. andra ministerier och myndigheter, aktörer inom den privata sektorn, organisationer, innovationsfinansiärer och företrädare för forsknings- och utbildningssektorn.

Mera information:

Päivi Antikainen, direktör för enheten för kunskapsbaserad affärsverksamhet, tfn 0295 342 101, [email protected], @PaiviAntikainen

Taru Rastas, kommunikationsråd, tfn 0295 342 617, [email protected].