Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

En ny datakabel gör Finland till ett av de mest lockande IKT-områdena

Statsrådets kommunikationsavdelning 11.12.2013 13.00
Pressmeddelande 531/2013

(Ursprungligen offentliggjort på finska 11.12.2013)

Staten har som mål att anlägga en högklassig, cybersäker och snabb förbindelse med de europeiska och globala näten med hjälp av en optisk kabel som går under vattnet från Finland till Tyskland. Genom kabeln säkerställer man internationella telekommunikationsförbindelser mellan öst och väst och stöder tillväxten för den finländska digitala ekonomin och industriell internet. Regeringens finanspolitiska ministerutskott behandlade datakabelprojektet i dag den 11 december.

Havskabeln som går från Tyskland längs Östersjöns botten förenas med det fiberkabelnät som går längs järnvägen i Finland. På detta sätt kommer Finland att omfattas av hypersnabba teleförbindelser som gör oss till ett ännu konkurrenskraftigare område för informations- och kommunikationsteknikindustrin och för digitala tjänster.

Det statsägda bolaget med specialuppgifter Governia har förvärvat Corenet Oy till förvaltningsbolag för datakabeln. Bolaget äger ett 7 100 km långt optiskt fiberkabelnät i Finland. Bolaget lämpar sig som förvaltningsbolag också därför att det redan från tidigare erbjuder tjänster för företag och sammanslutningar.

- Hittills har alla teleförbindelser till Finland gått via Öresundsbron, dvs. via Danmark och Sverige. I och med den nya kabeln har Finland möjlighet att bli en unik golbal knutpunkt för dataförbindelser. Detta positionerar Finland i den globala konkurrensen bättre än tidigare och skapar många tillväxtmöjligheter för vår IKT-industri, berättar ministern med ansvar för statens ägarstyrning Pekka Haavisto.

Den nya telekommunikationskabeln lyfter säkerheten i fråga om Finlands utlandsförbindelser och informationssäkerheten till en ny nivå och skapar förutsättningar för etablering av datacentralsinnovationer och kunskapsintensiv industri i vårt land.

- Havskabelsprojektet togs med i regeringens strukturpolitiska program i höst. Finland satsar nu på IKT-basinfrastruktur och förbättring av verksamhetsförutsättningarna för kunskapsintensiv industri genom förbättrade hypersnabba utlandsförbindelser, konstaterar statsminister Jyrki Katainen.

Såväl internationella som inhemska operatörer och andra aktörer har visat intresse för projektet. Även en grupp med betydande internationella IKT- och Big Data-aktörer har visat intresse för investeringar när de nya förbindelserna har öppnats.

- Globaliseringen betyder inte endast människors, varors och kapitalets rörlighet, utan möjligheterna för informationen att röra sig har allt större betydelse. När havskabeln förenas med det omfattande markbundna kabelnätet har Finland ett av världens snabbaste teleförbindelser. En dag är det möjligt att den kabel som går längs Nordostpassagens botten förenas med Finlands och Östersjöns kabel. Då blir Finland en avgörande länk i de globala teleförbindelsernas nätverk, betonar minister Haavisto.

Ytterligare information: Ville Hulkkonen, tjänstemannasekreterare, tfn 044 077 7226, statsrådets kansli

Jyrki Katainen Pekka Haavisto strukturreform
Sivun alkuun