Hyppää sisältöön

EU-ministerivaliokunnassa pääomamarkkinaunionin kehittäminen

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 13.6.2024 10.40
Tiedote

EU-ministerivaliokunta linjasi torstaina 13. kesäkuuta kokouksessaan Suomen kantoja EU:n pääomamarkkinaunionin kehittämiseen sekä Eurooppa-neuvoston jäsenten epäviralliseen kokoukseen 17. kesäkuuta.

EU-ministerivaliokunta kävi keskustelun Suomen kannoista Eurooppa-neuvoston jäsenten epäviralliseen kokoukseen 17. kesäkuuta. Kokouksessa tullaan keskustelemaan Euroopan parlamentin vaalien tuloksesta ja tulevista EU:n korkean tason nimityksistä. Kyse on nimityspaketista, joka kattaa komission puheenjohtajaehdokkaan, unionin ulkoasioiden korkean edustajan sekä Eurooppa-neuvoston seuraavan puheenjohtajan. Keskustelua nimityksistä jatketaan kesäkuun varsinaisessa Eurooppa-neuvostossa 27.-28. kesäkuuta.

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja kasvua vahvistavan EU:n pääomamarkkinaunionin kehittämiseen. Suomi pitää erittäin tärkeänä Euroopan laajuisen pääomamarkkinan kehittämistä ja edistää yhteisten eurooppalaisten ratkaisujen löytämistä pääomamarkkinoiden kehittämiseksi osana strategisen kilpailukyvyn vahvistamista. 

Suomi korostaa, että pääomamarkkinaunionia syventävien toimien lähtökohtana tulee olla pääoman vapaa liikkuvuus, terveen kilpailun mahdollistaminen, riskien läpinäkyvyyden lisääminen ja niiden tehokas hinnoittelu, kustannustehokkuus sekä sijoittajien tasapuolinen kohtelu. Pääomamarkkinaunionia tarvitaan erityisesti yksityisten investointien houkuttelemiseen sekä EU:n oman sijoituspotentiaalin hyödyntämiseen täysimääräisesti. Suomi katsoo, että esimerkiksi maksukyvyttömyyslainsäädännön kohdennettua harmonisaatiota on tärkeä edistää.

Euroopan komissio antoi vuonna 2020 uuden toimintasuunnitelman pääomamarkkinaunionin kehittämiseksi. Euroryhmä julkaisi 11.3. 2024 julkilausuman pääomamarkkinaunionin loppuunsaattamiseksi priorisoitavista toimista. Eurooppa-neuvosto jatkaa keskustelua kesäkuun kokouksessaan 27.-28.6.2024.

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kantoja seuraaviin neuvoston kokouksiin:

  • Ympäristöneuvosto 17.6. 
  • Yleisten asioiden neuvosto (koheesio) 18.6.
  • Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto (liikenne) 18.6.

Ympäristöneuvostossa pyritään yleisnäkemykseen kolmesta komission ehdotuksesta: maaperän seurantaa koskeva direktiivi, jätepuitedirektiivin muuttamiseksi elintarvike- ja tekstiilijätteen vähentämiseksi sekä ympäristömainonnan pelisääntöjä tarkentava direktiivi vihreistä väittämistä eli viherpesusta. Neuvostossa on tarkoitus hyväksyä myös neuvoston päätelmät koskien EU:n kahdeksatta ympäristöohjelmaa.

Yleisten asioiden neuvoston (koheesio) on tarkoitus hyväksyä neuvoston päätelmät komission 9. koheesiokertomusta koskevasta tiedonannosta. Lisäksi neuvoston on tarkoitus käydä myös keskustelua koheesiopolitiikan ja vuosille 2024- 2029 vahvistettavan strategisen agendan välisestä yhteydestä.

Liikenneneuvoston on tarkoitus hyväksyä yleisnäkemykset Euroopan meriturvallisuusvirastoasetuksesta (EMSA), RIS-jokitiedotuspalveludirektiivistä sekä ratakapasiteettiasetuksesta. Lisäksi neuvoston on tarkoitus hyväksyä neuvoston päätelmät liikenneturvallisuudesta ja ottaa tiedoksi puheenjohtajan edistymisraportit.

Lisätietoja: Erityisavustaja (EU-asiat) Tuomas Tikkanen p. 040 523 5768, EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto p. 050 468 5949 ja viestinnän erityisasiantuntija Lauri Heikkinen p. 0295 160 034, valtioneuvoston kanslia.

EU-ministerivaliokunnan asialistat sekä EU-ministerivaliokunnassa käsiteltävät julkiset asiakirjat julkaistaan valtioneuvoston verkkosivulla.