Hyppää sisältöön

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannat EU-huippukokousten asioihin

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 20.3.2024 10.41 | Julkaistu suomeksi 20.3.2024 klo 15.26
Tiedote
Finland's and EU's flags

EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan keskiviikkona 20. maaliskuuta Suomen kannat Eurooppa-neuvoston kokoukseen sekä sen yhteydessä järjestettävään Eurohuippukokoukseen. Lisäksi esillä oli Bosnia ja Hertsegovinan EU-jäsenyyspolku sekä luontodirektiivin ja niin kutsutun Bernin sopimuksen uudistaminen.

Eurooppa-neuvoston (21. – 22.3.) aiheita ovat Ukraina, turvallisuus ja puolustus, Lähi-itä, EU:n laajentuminen, muuttoliike, maatalous, eurooppalainen ohjausjakso sekä ajankohtaiset ulkosuhdeaiheet.

  • Suomi katsoo, että EU:n vahvaa tukea Ukrainalle tulee jatkaa ja lisätä, samoin pakotteita Venäjää kohtaan hyökkäyssodan jatkuessa. Suomi kiirehtii komissiota ja korkeaa edustajaa valmistelemaan ehdotusta siitä, miten pysäytetyistä Venäjän keskuspankkivaroista kertyviä tuottoja voitaisiin käyttää Ukrainan tukemiseen.
  • Venäjän hyökkäyssodan myötä muuttunut turvallisuusympäristö edellyttää Suomen mielestä EU:lta pitkän aikavälin toimia turvallisuuden ja puolustuksen saralla. Puolustusteollisuuden kapasiteettia tulee vahvistaa ja EU:n puolustusyhteistyötä syventää.
  • Suomi tukee toimia EU:n kriisivarautumisen vahvistamiseksi. Suomi pitää tärkeänä, että kokonaisturvallisuuden ajattelumallin edistäminen on keskeinen prioriteetti tulevassa EU:n strategisessa agendassa ja tulevan komission ohjelmassa ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että tuleva komissio antaa ehdotuksen kokonaisturvallisuuteen perustuvan varautumisunionin luomisesta.
  • Lähi-idän osalta Suomi tukee EU:n yhtenäistä ja vahvaa toimintaa. Suomi kiirehtii humanitaarisen tulitauon aikaansaamista ja humanitaarisen avun toimittamista Gazaan. Suomi tukee EU:n pyrkimyksiä edistää Israelin ja palestiinalaisten konfliktin ratkaisemista kahden valtion mallin pohjalta.
  • EU-ministerivaliokunta linjasi, että Suomi voi yhtyä Euroopan komission suositukseen avata EU-jäsenyysneuvottelut Bosnia ja Hertsegovinan kanssa, edellyttäen, että se kytketään etenemiseen keskeisissä uudistuksissa. Maaliskuun Eurooppa-neuvosto käsittelee Bosnia ja Hertsegovinan edistymistä komission raportin pohjalta. Joulukuun (2023) Eurooppa-neuvosto päätti avata liittymisneuvottelut Bosnia ja Hertsegovinan kanssa, kun jäsenyyskriteerit täyttyvät riittävän suurelta osin.
  • Suomi katsoo, että EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tulee keskittyä ruokaturvan parantamiseen. Unionin on edistettävä avointa ja oikeudenmukaista kauppapolitiikkaa.
  • EU:n muuttoliikekysymyksissä Suomi korostaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa toimia edistetään niin EU:n sisällä kuin suhteissa kolmansiin maihin. Lisäksi Suomi edistää määrätietoisesti ratkaisuja, joilla estettäisiin ulkoisten toimijoiden mahdollisuuksia käyttää muuttoliikettä unioniin kohdistuvan vaikuttamisen välineenä.
  • Eurooppalaisen ohjausjakson osalta Suomi voi hyväksyä vuotuisen kestävän kasvun selvityksen painopistealueet sekä ehdotuksen neuvoston suositukseksi euroalueen talouspolitiikasta.

Eurohuippukokous keskustelee euroalueen taloustilanteesta sekä pääomamarkkinaunionin jatkokehittämisestä. Suomi pitää tärkeänä, että euroalueen talouden kehitystä seurataan jatkossakin tiiviisti. Suomi edistää pääomamarkkinaunionin ja pankkiunionin saattamista loppuun niin, ettei se lisää Suomen ja suomalaisen pankkijärjestelmän yhteisvastuuta. Suomi korostaa, että pääomamarkkinaunionin päätavoitteena tulee olla tehokkaan ja likvidin rahoitusmarkkinan varmistaminen.

EU-ministerivaliokunta käsitteli myös Euroopan komission ehdotusta niin kutsutun Bernin sopimuksen pysyvän komitean kokoukseen ja asiakokonaisuuteen liittyviä ennakkovaikuttamislinjauksia suurpetojen suojelutarpeen tarkistamiseen EU:n luontodirektiivissä. Bernin sopimus koskee Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelua. Komissio ehdottaa EU:n kannaksi Bernin sopimusta koskevaan kokoukseen, että suden suojelua voitaisiin lieventää. Mikäli ehdotus toteutuu Bernin sopimuksessa, suojelua voitaisiin komission mukaan lieventää myös EU:n luontodirektiivissä. Suomi kannattaa komission aloitetta ja pitää tärkeänä, että komissio arvioi muidenkin suurpetokantojen suojelutarvetta huomioiden myös sosiaalisen kestokyvyn.

Lisätietoja: Erityisavustaja (EU-asiat) Tuomas Tikkanen p. 040 523 5768, EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto p. 050 468 5949 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 07 33, valtioneuvoston kanslia

EU-ministerivaliokunnan asialistat sekä EU-ministerivaliokunnassa käsiteltävät julkiset asiakirjat julkaistaan valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla.