Hyppää sisältöön

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja EU:n monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistukseen

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.7.2023 11.00 | Julkaistu suomeksi 7.7.2023 klo 14.58
Tiedote
Kuvassa vierekkäin Suomen ja EU:n pöytäliput

Valtioneuvoston EU-ministerivaliokunta linjasi perjantaina 7. heinäkuuta kantoja EU:n monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistukseen, EU:n finanssipolitiikan sääntökehikon uudistamiseen ja pankkien kriisinratkaisu- ja talletussuojasääntelyn kehittämiseen.

Euroopan komissio julkaisi 20.6.2023 ehdotuksensa koskien EU:n monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistusta. Komission ehdottaa lisärahoitusta muun muassa Ukrainan tukemiseen, muuttoliikkeen sisäiseen ja ulkoiseen hallintaan sekä kohonneisiin lainanhoitokuluihin. Lisäksi komissio esittää niin kutsuttua Euroopan kriittisten teknologioiden kehysvälinettä (Strategic Technologies for Europe Platform, STEP) strategisten investointien tukemiseen. 

Suomen näkökulmasta keskeistä on, että välitarkistuksen jälkeenkin kehyksen kokonaistaso säilyisi kohtuullisena ja vältettäisiin Suomen nettomaksuosuuden kasvu. Lisäksi Suomi katsoo, että lisärahoitustarpeisiin tulisi ensisijaisesti vastata kehyksen sisällä uudelleenkohdennuksin. 

Suomi sitoutuu voimakkaasti tukemaan Ukrainaa ja sen jälleenrakentamista ja on avoin erilaisille rahoitusratkaisuille Ukrainan tukemiseksi. Suomi tukee rahoitustuen kohdentamista Ukrainalle osana rahoituskehyksen välitarkistusta. 

Suomi muodostaa lopullisen kannan rahoituskehyksen välitarkistusehdotukseen neuvottelujen myöhemmässä vaiheessa Suomen kokonaisedun lähtökohdista. Välitarkistuksen kokonaisuudesta tullaan päättämään yksimielisesti Eurooppa-neuvostossa.

Komissio julkaisi 26.4.2023 ehdotuksensa lainsäädäntömuutoksista EU:n finanssipolitiikan sääntökehikon uudistamiseksi. Uudistusten tavoitteena on komission mukaan jäsenvaltioiden velkakestävyyden vahvistaminen. Tarkoitus on myös kannustaa kestävään ja osallistavaan talouskasvuun uudistusten ja investointien avulla. Valtioneuvoston kanta tulee julkiseksi valtioneuvoston yleisistunnon jälkeen.

Komissio antoi 18.4.2023 lainsäädäntöpaketin pankkien kriisinratkaisu- ja talletussuojasääntelyn kehittämiseksi. Ehdotusten mukaan jatkossa aiempaa useamman pankin ongelmatilanne hoidettaisiin kriisinratkaisumenettelyssä kansallisten maksukyvyttömyysmenettelyjen sijaan. Ehdotuksissa laajennettaisiin kansallisten talletussuojarahastojen käyttöä eri tavoin sekä muutettaisiin pankkien velkojien maksunsaantijärjestystä tietyiltä osin. Valtioneuvoston kanta tulee julkiseksi valtioneuvoston.

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannat lisäksi seuraaviin neuvostoihin:

•    Yleisten asioiden neuvosto 10.7.
•    Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin) 14.7. ja Euroryhmä 13.7.

Yleisten asioiden neuvosto aloittaa EU:n monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistuksen poliittisen käsittelyn käymällä siitä periaatekeskustelun. Lisäksi EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Espanja esittelee kokouksessa kautensa prioriteetit. 

Ecofin-neuvoston pääasioita ovat Ukrainan tukiväline (Ukraine Facility) ja sen rahoitus sekä keskustelu finanssipoliittisten sääntöjen muuttamisesta. Euroryhmän asialistalla on euroalueen finanssipolitiikan viritys sekä tilannekatsaus euron kansainvälisestä roolista. Laajennetun euroryhmän asialistalla on pääoma- ja rahoitusmarkkinoiden tulevaisuus sekä tilannekatsaus digitaalisesta eurosta.

EU-ministerivaliokunnan asialistat sekä EU-ministerivaliokunnassa käsiteltävät julkiset asiakirjat julkaistaan valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla.

Lisätietoja: Erityisavustaja (EU-asiat) Tuomas Tikkanen p. 040 523 5768 ja EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto p. 050 468 5949, valtioneuvoston kanslia