Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

EU införde nya sanktioner mot Ryssland

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2022 23.30 | Publicerad på svenska 9.4.2022 kl. 21.10
Pressmeddelande

Medlemsländerna i Europeiska unionen godkände de nya sanktionerna den 8 april 2022. Rysslands invasion av Ukraina har lett till en omfattande humanitär kris och flyktingskap. EU har reagerat på Rysslands attack genom att tillsammans med sina nära partner påföra Ryssland nya sanktioner. De sanktioner som godkändes tisdagen 8 mars kompletterar de tidigare EU-sanktionerna mot Rysslands agerande.

Genom beslutet utvidgade EU förteckningen över de personer och företag som omfattas av sanktioner på grund av aktioner som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och självständighet. Sanktionerna mot de personer som ingår i förteckningen innebär frysning av tillgångar och rese- och transiteringsrestriktioner. Dessutom är det förbjudet att göra penningmedel och ekonomiska resurser direkt eller indirekt tillgängliga för personer och företag som är uppförda på förteckningen.

De personer som uppförts på förteckningen är direktörer för storföretag och finansiella institut som stöder den ryska regeringen, medie- och informationspåverkare samt företrädare för förvaltningen. Förteckningen omfattar inflytelserika personer inom affärslivet som stöder eller drar nytta av den ryska regeringen samt deras familjemedlemmar.  De företag som fogats till förteckningen är vapenindustriföretag.  Sanktionerna har dessutom utsträckts till att gälla fyra ryska banker.

De sektorsspecifika sanktionerna utvidgades genom att påföra nya export- och importrestriktioner. Exportrestriktionerna utvidgades i fråga om produkter och teknik som kan bidra till Rysslands militära eller teknologiska kapacitet samt produkter och teknik som lämpar sig för oljeraffinering och naturgaskondensering. Exportrestriktionerna utvidgades till att omfatta en mängd nya produkter med anknytning till industriell verksamhet.

Också exportrestriktionerna för lyxprodukter utvidgades och preciserades. Exportrestriktionen som gäller luftfartssektorn utvidgades till att gälla flygbränsle och bränsletillsatser.  För stenkol och vissa torvbränslen påfördes en importrestriktion med en övergångsperiod på fyra månader. Förteckningen över järn- och stålprodukter som omfattas av importrestriktioner utvidgades. Dessutom påfördes importrestriktioner för flera andra varor som genererar betydande intäkter för Ryssland.

Inom finanssektorn utvidgades sanktionerna genom ett förbud mot att tillhandahålla direkt eller indirekt stöd, inbegripet finansiering, till offentliga aktörer i Ryssland eller enheter som till mer än 50 % är ägda eller kontrollerade av ryska staten.  Förbudet att ta emot insättningar som överskrider 100 000 euro från ryska medborgare utvidgades till att gälla kryptotillgångar, för vilka gränsen fastställdes till 10 000 euro. Ryssland uteslöts från att göra kontrakt inom ramen för EU-ländernas offentliga upphandling, med vissa undantag. Som en ny åtgärd påfördes ett förbud mot ryska och vitryska transportföretags vägtransporter inom EU-området och mot fartyg som för rysk flagg att anlöpa hamnar i EU-länder.

I sanktionerna ingår ett antal undantag som preciseras i förordningarna.  De totala konsekvenserna av EU:s nya sanktioner för handeln mellan Finland och Ryssland är betydande, trots att Finlands export till Ryssland har minskat avsevärt under de senaste månaderna. 

Sanktioner mot personer: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:110:TOC 

Sektorspecifika sanktioner: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:111:FULL&from=EN

 

Mer information: Pia Sarivaara, utrikessekreterare, teamledare, tfn 0295 350 660  (sanktioner) Teemu Sepponen, ambassadråd, tfn 0295 351 045 (exportkontroll)

[email protected]

 
Sivun alkuun