Hyppää sisältöön

EU poistaa mahdollisimman nopeasti riippuvuuden venäläisestä energiasta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 25.3.2022 21.19 | Julkaistu suomeksi 28.3.2022 klo 11.17
Tiedote 207/2022
Pääministeri Marin median haastateltavana Brysselissä
Pääministeri Marin median haastateltavana Brysselissä

Eurooppa-neuvosto keskittyi toisena kokouspäivänään 25. maaliskuuta energiakysymyksiin sekä unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan.

Euroopan unioni aikoo poistaa mahdollisimman nopeasti riippuvuuden Venäjältä tuotavasta kaasusta, öljystä ja hiilestä. Komissio esittää tätä varten kattavan ja kunnianhimoisen suunnitelman toukokuun loppuun mennessä. Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vaikutuksesta energian hinta on kohonnut entisestään. Komission valmistelemien vaihtoehtojen pohjalta Eurooppa-neuvosto keskusteli siitä, miten heikoimmassa asemassa olevia kansalaisia voitaisiin avustaa ja eurooppalaisia yrityksiä tukea.
 
Eurooppa-neuvosto katsoo, että Euroopan komission esityksen mukaisesti kaasuvarastojen täydentäminen olisi aloitettava mahdollisimman pian kaikkialla EU:ssa, jotta varastot saadaan täydennettyä ennen seuraavaa talvea. Komission esityksessä kaasua varattaisiin myös niiden maiden käyttöön, joilla ei ole omia varastoja, kuten Suomi. EU-maat voivat myös hankkia yhteisostoina kaasua, nesteytettyä maakaasua ja vetyä.

Eurooppa-neuvosto antoi neuvostolle ja komissiolle tehtäväksi kartoittaa kiireellisesti energia-alan toimijoiden kanssa toimenpiteitä, joilla voitaisiin vaikuttaa kaasun hinnan alentamiseen ja kaasun hinnan heijastumiseen sähkömarkkinoille. Komissiolta pyydetään myös esityksiä, jotka vaikuttavat tehokkaasti korkeisiin sähkön hintoihin, ja jotka turvaavat sisämarkkinoiden toiminnan. Ratkaisujen tulee myös säilyttää kannustimet vihreään siirtymään ja turvata huoltovarmuus. Ne eivät saa myöskään aiheuttaa kohtuuttomia budjettivaikutuksia.
 
Eurooppa-neuvostossa oli esillä myös Euroopan turvallisuustilanne, joka on muuttunut ratkaisevasti Venäjän hyökättyä kuukausi sitten Ukrainaan. Eurooppa-neuvosto jatkoi Versailles´in huippukokouksen (10.–11.3.) keskustelua unionin turvallisuuden ja puolustuksen lujittamisesta. EU-johtajat vahvistivat ulko- ja puolustusministerien aiemmin tällä viikolla (21.3.) hyväksymän niin kutsutun strategisen kompassin. Se on vuoteen 2030 asti ulottuva kunnianhimoinen toimintasuunnitelma EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistamiseksi.
 
Eurooppa-neuvosto kehottaa myös Versailles´in julistuksen mukaisesti edistämään vakaamman perustan luomista taloudelle. Keskeistä on vähentää strategisia riippuvuuksia, joita ovat esimerkiksi kriittiset raaka-aineet. Eurooppa-neuvosto toteaa, että on tärkeää vahvistaa unionin sisämarkkinoiden toimivuutta myös kriisiaikoina.
 
Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (kansainväliset asiat) Lauri Voionmaa, p. 0295 160 306, EU-asioiden erityisavustaja Tuulia Pitkänen p. 041 501 3092 ja EU-ja kv-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia