Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Joustavuutta tiekuntien kokouksiin ja luotsauksen lupamenettelyihin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.1.2021 13.30
Tiedote

Hallitus esittää joustavuutta lisääviä muutoksia yksityistielakiin ja luotsauslakiin. Tiekuntien kokouksiin olisi jatkossa helpompaa osallistua myös etänä. Lisäksi koronaepidemian aikana luotsauksen henkilölupia voitaisiin pidentää ja uusia henkilölupia myöntää väliaikaisesti normaalista poikkeavin edellytyksin.

Hallitus antoi asiaa koskevat lakiesitykset eduskunnalle 28. tammikuuta 2021.

Yksityistielakia koskevan muutosehdotuksen tavoitteena on sallia tiekunnan kokousten järjestäminen sähköisesti niissäkin tilanteissa, joissa tiekuntien säännöt eivät tätä mahdollista taikka asiasta ei ole erikseen päätetty tiekunnan kokouksessa.

Muutoksella pyritään myös covid-19-taudin leviämisen estämiseen siten, että tiekuntien kokoukset voitaisiin järjestää kullekin tiekunnalle sopivalla tavalla kokonaan tai pääosin etäkokouksina, joissa mahdollistetaan tieosakkaiden puhe- ja ehdotusoikeuksien käyttäminen.

Luotsauslain väliaikaisella muutoksella laajennettaisiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin harkintavaltaa sen päättäessä uusien luotsin ohjauskirjojen ja linjaluotsinkirjojen myöntämisestä sekä voimassaolevien luotsauksen henkilölupien voimassaoloajan pidentämisestä. Esimerkiksi koeluotsauksia voitaisiin siirtää myöhempään ajankohtaan.

Muutoksen tarkoituksena on varmistaa merikuljetusten katkeamattomuus koronaepidemian aikana.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (tulevia täysistuntoja).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Luotsauslain muutos on tarkoitettu olemaan voimassa väliaikaisesti 30.6.2021 saakka.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Mervi Karhula, p. 040 041 5976 (yksityistielaki)

ylitarkastaja Katja Peltola, p. 050 530 2175 (luotsauslaki)

Valtioneuvoston yleisistuntojen aineistot
Hankeikkuna: Hallituksen esitys laeiksi yksityistielain 58 §:n muuttamisesta ja luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta (LVM063:00/2020)

 
Sivun alkuun