Hyppää sisältöön

Kansalaispulssi: Kansalaisten mielialat ja luottamus yhteiskuntaan ovat vahvistuneet selvästi

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 14.6.2024 13.30
Tiedote

Kansalaisten mielialat ja luottamus yhteiskuntaan ovat kohentuneet merkittävästi kesää kohti mentäessä, selviää tuoreesta Kansalaispulssi-kyselystä. Luottamus tulevaisuuteen ja yhteiskunnallisiin instituutioihin on kasvanut ja samanaikaisesti koettu stressi on vähentynyt alkuvuoteen verrattuna.

"Kevään kyselyissä kansalaisten tunnelmat ovat yleisesti olleet melko huolestuneita, mutta kesäkuun tuloksissa on selvää positiivista virettä. Tulevat kyselyt näyttävät, onko kyse yksittäisestä hypähdyksestä vai pysyvämmästä trendistä", toteaa valtioneuvoston kanslian johtava asiantuntija Juho Jyrkiäinen.

Jopa 72 prosenttia kyselyyn vastanneista kokee itsensä iloiseksi ja hyväntuuliseksi. Kansalaisten mielialat ovat olleet edellisen kerran yhtä korkealla tasolla (71 %) kesällä 2022. 

Luottamus tulevaisuuteen on selvästi vahvistunut. Luottavaiseksi itsensä kokee 76 prosenttia vastaajista. Myös koetun stressin taso on laskenut merkittävästi edelliseen mittaukseen verrattuna. Itsensä erittäin tai melko stressaantuneeksi kokee 23 prosenttia vastanneista.

Kansalaisten luottamus yhteiskunnan instituutioihin on kauttaaltaan vahvistunut edellisiin mittauksiin verrattuna. Luottamus hallitukseen ja poliittisiin puolueisiin on palannut lähelle vuoden alun tasoa kevään notkahduksen jälkeen. 

Toimien riittävyys ihmisten ja talouden hyvinvoinnin eteen huolettavat

Kesäkuun Kansalaispulssissa tiedusteltiin vaihtuvina teemoina kansalaisten näkemyksiä kestävästä kehityksestä sekä ilmastosta ja luonnosta.

Suomalaiset ovat huolissaan etenkin ihmisten hyvinvoinnin ja taloudellisen hyvinvoinnin eteen tehtyjen toimien riittävyydestä. Noin puolet pitää toimia riittämättöminä, ja noin viidennes on niihin tyytyväisiä. Luonnon hyvinvoinnin hyväksi tehtyjä toimia pitää riittämättöminä 32 prosenttia ja riittävinä 43 prosenttia vastanneista.

Suurten yritysten, valtion ja Euroopan unionin rooli nähdään merkittävänä ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnassa Suomessa, kun taas yksittäisten ihmisten rooli nähdään suhteessa vähäisempänä.

Ihmiset näkevät tärkeimpinä toimina henkilökohtaisella tasolla kierrättämisen, lajittelun ja uusiokäytön (78 %) sekä energian kulutuksen vähentämisen (66 %). Esimerkiksi turhan kulutuksen (26 %) ja lentämisen (23 %) vähentämistä tai kasvispainotteista ruokavaliota (19 %) ei nähdä yhtä tärkeinä keinoina ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi. 

Valtioneuvoston kanslian tilaaman Kansalaispulssi-kyselyn avulla selvitetään kansalaisten mielipiteitä ajankohtaisista aiheista, viranomaisten toiminnasta sekä vastaajien omasta mielialasta ja tulevaisuuden odotuksista.

Kesäkuun kierros on järjestyksessään Kansalaispulssi-kyselyn 56. Kyselyaineisto on kerätty 15–74-vuotiaiden mannersuomalaisten keskuudesta verkkokyselynä. Aineiston on kerännyt Tilastokeskus. 

Lisätietoja: johtava asiantuntija Juho Jyrkiäinen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 181