Hoppa till innehåll

Medborgarpulsen: Stämningen bland allmänheten och förtroendet för samhället har klart stärkts

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 14.6.2024 13.30 | Publicerad på svenska 14.6.2024 kl. 14.58
Pressmeddelande

Stämningen bland allmänheten och förtroendet för samhället har förbättrats betydligt inför sommaren, vilket framgår av den nya Medborgarpulsen-enkäten. Förtroendet för framtiden och samhällsinstitutionerna har ökat och samtidigt har den upplevda stressen minskat jämfört med början av året.

”I vårens enkäter har stämningen bland allmänheten i det stora hela varit ganska orolig, men resultaten från juni tyder på en klart positiv riktning. Framtida enkäter visar om det är fråga om ett enskilt undantag eller en mer permanent trend”, säger Juho Jyrkiäinen, ledande sakkunnig vid statsrådets kansli.

Upp till 72 procent av dem som besvarade enkäten upplever sig vara glada och vid gott mod. Den allmänna stämningen var senast på samma nivå (71 procent) sommaren 2022. 

Det är tydligt att förtroendet för framtiden har blivit större. Av de som svarade på enkäten upplever 76 procent att de har stor tillit. Även nivån på den upplevda stressen har sjunkit betydligt jämfört med föregående mätning. Av de som svarade på enkäten upplever 23 procent att de är mycket eller ganska stressade.

Medborgarnas förtroende för samhällsinstitutionerna har stärkts genomgående jämfört med tidigare mätningar. Förtroendet för regeringen och de politiska partierna ligger igen nära nivån i början av året efter nedgången under våren. 

Det råder oro kring tillräckliga åtgärder i fråga om välfärd och ekonomi

I Medborgarpulsen i juni frågades som varierande teman om allmänhetens åsikter om hållbar utveckling samt om klimatet och naturen.

Finländarna är särskilt oroade över om de åtgärder som vidtagits för människornas välfärd och den ekonomiska välfärden är tillräckliga. Cirka hälften anser att åtgärderna är otillräckliga, och cirka en femtedel är nöjda med åtgärderna. De åtgärder som vidtagits för att främja en välmående natur anses vara otillräckliga av 32 procent av de som svarade och 43 procent anser att åtgärderna är tillräckliga.

De stora företagen, staten och Europeiska unionen anses ha en betydande roll i bekämpningen av klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald i Finland, medan enskilda människor anses ha en relativt sett mindre roll.

Allmänheten anser att återvinning, sortering och återanvändning (78 procent) samt minskad energiförbrukning (66 procent) är de viktigaste åtgärderna på individuell nivå. Till exempel minskad onödig konsumtion (26 procent) och minskat flygande (23 procent) eller en vegetarisk kost (19 procent) ses inte som lika viktiga metoder för att bekämpa klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald. 

Medborgarpulsen-enkäten beställs av statsrådets kansli och genomförs för att ta reda på vilka åsikter allmänheten har om aktuella teman och om myndigheternas verksamhet. Därtill utreds svarspersonernas sinnesstämningar och förväntningar inför framtiden.

Enkäten i juni var den 56:e gången som enkäten genomfördes. Svarsmaterialet kommer från finländare i åldern 15–74 som har svarat på en webbenkät. Åland ingår inte i undersökningen. Materialet samlades in av Statistikcentralen. 

Ytterligare information: Juho Jyrkiäinen, ledande sakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 181