Hyppää sisältöön

Kansalaispulssi: Yli neljä viidestä huolissaan julkisen talouden tilanteesta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.5.2024 14.13
Tiedote

Yli neljä viidestä suomalaisesta on tuoreen Kansalaispulssi-kyselyn mukaan vähintään jonkin verran huolissaan julkisen talouden tilanteesta.

Noin kaksi kolmesta on huolissaan Suomen talouden hitaasta kasvusta. Suunnilleen sama osuus pitää huolestuttavana sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua.

Selvästi yli puolet katsoo, että Suomen pitää välttää tilannetta, jossa EU joutuu esittämään Suomelle suosituksia taloutta korjaavista toimista

Kysymykset julkiseen talouteen liittyvistä huolista esitettiin nyt Kansalaispulssi-kyselyssä ensi kertaa. Aineisto on kerätty 24.-29. huhtikuuta eli hallituksen kehysriihen jälkeen.

”Huoli julkisen talouden kestävyydestä on selvästi jaettu kaikissa väestöryhmissä. Näkemykset taloustoimien keinoista kuitenkin eroavat. Esimerkiksi nuoret, naiset ja pienituloiset vastaajat suhtautuvat selvästi muita useammin kielteisesti väitteeseen, että valtionvelan pienentäminen on tärkeää etujen ja hyvinvoinnin leikkauksista riippumatta”, sanoo johtava asiantuntija Juho Jyrkiäinen valtioneuvoston kansliasta.

Eurovaaleissa aikoo äänestää neljä kymmenestä

Lähestyvissä eurovaaleissa kertoo varmuudella äänestävänsä 41 prosenttia vastaajista. Lisäksi noin kolmannes harkitsee äänestävänsä.

Lähes kaksi kolmesta on tyytyväisiä demokratian toimivuuteen Suomessa, mutta tyytyväisten osuus on kuitenkin laskenut selvästi alkuvuoteen nähden. Myös kokemus yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta on alkuvuoden tavoin matalalla verrattuna aiempiin kyselykierroksiin.

Kansalaispulssi-kyselyä on tehty vuoden 2020 keväästä lähtien.

Vähäinen liikkuminen nähdään merkittävänä yhteiskunnallisena haasteena

Kansalaispulssi-kyselyssä kysyttiin nyt ensi kertaa myös liikunnasta. Vastausten perusteella väestön vähäinen liikkuminen nähdään merkittävänä yhteiskunnallisena haasteena. Vähintään melko samaa mieltä tästä on 82 prosenttia vastaajista.

Lähes kolme viidestä vastaajasta kertoo itse liikkuvansa useimmiten suositusten mukaisesti. Yksi viidestä kertoo jääneensä suosituksista säännönmukaisesti viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana.

Liikkumiseen kannustavaa viestintää on nähnyt tai kuullut samalla ajanjaksolla valtaosa vastaajista, hallitusohjelmaan sisältyvästä Suomi liikkeelle-ohjelmasta on kuullut noin joka viides.

Kansalaispulssi-kyselyn avulla selvitetään kansalaisten mielipiteitä ajankohtaisista aiheista, viranomaisten toiminnasta sekä vastaajien omasta mielialasta ja tulevaisuuden odotuksista. Huhtikuun kierros on järjestyksessään Kansalaispulssi-kyselyn 55. Kyselyaineisto on kerätty 15–74-vuotiaiden mannersuomalaisten keskuudesta verkkokyselynä. Aineiston on kerännyt Tilastokeskus. 

Lisätietoja: johtava asiantuntija Juho Jyrkiäinen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 181