Hoppa till innehåll

Medborgarpulsen: Mer än fyra av fem oroar sig över läget för de offentliga finanserna

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.5.2024 14.13 | Publicerad på svenska 7.5.2024 kl. 15.32
Pressmeddelande

Enligt den senaste Medborgarpulsen-enkäten är mer än fyra av fem finländare åtminstone i någon mån oroade över läget för de offentliga finanserna.

Ungefär två av tre är oroade över den långsamma ekonomiska tillväxten i Finland. En ungefär lika stor andel anser att ökningen av social- och hälsovårdsutgifterna är oroväckande.

Klart över hälften anser att Finland bör undvika en situation där EU är tvungen att lämna rekommendationer om korrigerande åtgärder för ekonomin.

Medborgarpulsen-enkäten innehöll nu för första gången frågor om respondenternas oro över läget för de offentliga finanserna. Svarsmaterialet har samlats in mellan den 24 och den 29 april, det vill säga efter regeringens ramförhandlingar.

”Det framkommer klart att alla befolkningsgrupper delar oron över de offentliga finansernas hållbarhet. Åsikterna om de ekonomiska åtgärderna är dock varierande. Till exempel unga, kvinnor och personer med låga inkomster förhåller sig klart negativare till påståendet att det är viktigt att minska statsskulden oberoende av hurdana nedskärningar av förmåner och i välfärden det medför”, säger Juho Jyrkiäinen, som är ledande sakkunnig vid statsrådets kansli.


Fyra av tio tänker rösta i Europaparlamentsvalet

41 procent av respondenterna uppger att de säkert kommer att rösta i det kommande Europaparlamentsvalet. Ungefär en tredjedel överväger att rösta.

Närmare två av tre är nöjda med hur demokratin fungerar i Finland, men andelen nöjda har klart minskat jämfört med början av året. Också upplevelsen att samhället är rättvist ligger, på samma sätt som i början av året, på en låg nivå jämfört med tidigare omgångar.

Medborgarpulsen-enkäter har genomförts sedan våren 2020.


Låg fysisk aktivitet ses som en betydande samhällelig utmaning

Medborgarpulsen-enkäten innehöll nu för första gången också frågor om idrott och motion. Enlig svaren ses det som en betydande samhällelig utmaning att befolkningen rör på sig för lite. 82 procent av respondenterna håller åtminstone delvis med påståendet.

Närmare tre av fem respondenter uppger att de oftast rör på sig enligt rekommendationerna. En femtedel uppger att de har följt rekommendationerna regelbundet under de senaste sex månaderna.

Under samma period har största delen av respondenterna tagit del av kommunikation som sporrar till att motionera mera. Ungefär var femte har hört om programmet Finland i rörelse, som ingår i regeringsprogrammet.

Medborgarpulsen-enkäter genomförs för att ta reda på vilka åsikter allmänheten har om aktuella teman och om myndigheternas verksamhet. Därtill utreds svarspersonernas sinnesstämningar och förväntningar inför framtiden. Detta var den 55:e gången som enkäten genomfördes. Svarsmaterialet har samlats in på webben bland medborgare i åldern 15–74 år som bor annanstans i Finland än på Åland. Materialet har samlats in av Statistikcentralen.

Ytterligare information: Juho Jyrkiäinen, ledande sakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 181