Hyppää sisältöön

Kysely: Ulkoasiainhallinnon työtyytyväisyys hyvällä tasolla

ulkoministeriö
Julkaisuajankohta 4.7.2024 8.52
Uutinen

Vuosittainen työtyytyväisyyskysely kertoo, että ulkoasiainhallinnon henkilöstö viihtyy työssään. Kokemukset seksuaalisesta häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta ovat laskussa.

Työtyytyväisyyskyselyn mukaan erityisesti lähiesihenkilötyö on koettu ulkoasiainhallinnossa onnistuneeksi jo usean vuoden ajan. Lähiesihenkilön toiminnan koettiin tukevan tuloksellisen työn tekemistä. Toisaalta kokemus ylimmän johdon toiminnasta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä laski hieman viime vuodesta.

Ulkoasiainhallinnon tulokset ovat hyvät kaikissa muissa kategorioissa paitsi palkkauksessa ja työskentelytiloihin ja -välineisiin sekä työsuhteen jatkuvuuteen liittyvissä kokemuksissa. Kyselyn tulokset valottivat kehityskohteiden lisäksi myös useita ulkoasiainhallinnon vahvuuksia.

Mielenkiintoista työtä, mutta tyytymättömyyttä palkkaan

Kyselyyn osallistuneet ulkoministeriössä (UM) ja ulkomaanedustustoissa (UE) arvottivat väitelauseita asteikolla 1–5. Vastausten keskiarvojen mukaan henkilöstö koki työnsä mielenkiintoiseksi ja haastavaksi (UM 4,18, UE 4,26). Henkilöstö oli myös innostunut ja motivoitunut (UM 3,98, UE 4,13) sekä tunsi työnsä tavoitteet hyvin (UM 4,28, UE 4,43).

Palkkatasoon ulkoasianhallinnossa ollaan kuitenkin jo pitkään oltu tyytymättömämpiä kuin muualla valtionhallinnossa. Tänä vuonna ulkoasiainhallinnon henkilöstön vastaukset tyytyväisyydestä palkkaansa sai keskiarvon 2,87, kun muualla valtionhallinnossa vuonna 2023 se oli 3,11.

Epäasiallinen kohtelu ja seksuaalinen häirintä laskussa

Havainnot ja kokemukset epäasiallisesta kohtelusta ovat laskeneet vuodesta 2023. Esimerkiksi ulkomaanedustustoissa 9 prosenttia vastaajista ilmoitti kokeneensa epäasiallista kohtelua, kun vuonna 2023 osuus oli 13 prosenttia.

Seksuaalisen häirinnän kokemukset ovat niin ikään laskeneet noin yhdestä prosentista vuonna 2023 ministeriössä 0,3 prosenttiin ja ulkomaanedustustoissa 0,4 prosenttiin vastaajista.

Huhtikuussa toteutettuun kyselyyn vastasi 1656 henkilöä, mikä vastaa 68 prosenttia ulkoasiainhallinnon henkilöstöstä. Henkilöstökysely toimii strategisena työkaluna henkilöstöhallinnolle ja ylimmälle johdolle.