Hoppa till innehåll

Enkät: Arbetstillfredsställelsen inom utrikesförvaltningen ligger på god nivå

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 4.7.2024 8.52 | Publicerad på svenska 4.7.2024 kl. 8.59
Nyhet

Den årliga enkäten om arbetstillfredsställelse visar att utrikesförvaltningens personal trivs med sitt arbete. Erfarenheterna av sexuella trakasserier och osakligt bemötande är på väg nedåt.

Av enkäten framgår att personalen upplever att i synnerhet närchefer har lyckats i sitt arbete och att närcheferna hjälper att nå bättre arbetsresultat. Upplevelsen av att den högsta ledningen föregår med gott exempel och är vägvisare är samtidigt något sämre än i fjol.

Utrikesförvaltningen fick bra resultat i alla andra kategorier förutom de som gäller löner, arbetslokaler, arbetsredskap och anställningsförhållandets kontinuitet. Utöver utvecklingsobjekten berättar resultaten av enkäten om flera starka sidor inom utrikesförvaltningen.

Intressant arbete, men missnöje med lönen

De som deltog i enkäten vid utrikesministeriet (UM) och utrikesrepresentationerna (UR) bedömde påståendena på skalan 1 - 5. I genomsnitt upplever personalen sitt arbete som intressant och utmanande (UM 4,18, UR 4,26). Personalen är också inspirerad och motiverad (UM 3,98, UR 4,13) och känner väl till målen för sitt arbete (UM 4,28 och UR 4,43).

Utrikesförvaltningen har dock redan länge varit mer missnöjd med lönenivån än den övriga statsförvaltningen. Medeltalet för personalens lönetillfredsställelse var i år 2,87 medan den övriga statsförvaltningen fick medeltalet 3,11 år 2023.

Osakligt bemötande och sexuella trakasserier på väg nedåt

Antalet iakttagelser och erfarenheter av osakligt bemötande har minskat sedan 2023. Till exempel vid utrikesrepresentationerna uppgav 9 procent sig ha upplevt osakligt bemötande jämfört med år 2023 då andelen var 13 procent.

Upplevelserna av sexuella trakasserier har likaså sjunkit från cirka en procent 2023 till 0,3 procent när det gäller ministeriet och till 0,4 procent när det gäller utrikesrepresentationerna.

Enkäten som genomfördes i april besvarades av 1 656 personer, vilket är 68 procent av utrikesförvaltningens personal. Personalenkäten är ett strategiskt verktyg för personalförvaltningen och den högsta ledningen.