Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Miten sähkönkäytön etusijajärjestys vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan?

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 5.12.2022 15.15
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon valtioneuvoston asetusluonnoksesta varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä. Käytännön vaikutukset yhteiskunnan toimintaan jäävät epäselviksi häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Asetuksella säädettäisiin yhteiskunnan sähkönkäyttöpaikkojen kriittisyysluokittelusta häiriö-, sähköpula- ja kriisitilanteissa. Verkonhaltijan on varautumissuunnitelmassaan määriteltävä kriittiset sähkönkäyttöpaikat. Verkonhaltijat määrittelevät etusijajärjestyksen itse. Muut kuin kriittiset sähkönkäyttöpaikat luokitellaan kolmeen eri ryhmään.

Perustelumuistiosta saa yleisellä tasolla käsityksen sähkönkäytön etusijajärjestyksestä. Asetuksen perustelumuistiosta puuttuu kuitenkin punninta, millä perusteilla eri toiminnot on jaoteltu kriittisiin ja muihin sähkönkäyttöpaikkoihin ja mitä vaikutuksia tällä on. Perustelumuistiossa voisi avata, onko luokitteluun vaikuttanut velvollisuus toimijoiden omasta varautumisesta. 

Perustelumuistiossa tulisi arvioida, miten sähkönkäytön etusijajärjestys vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan häiriö- ja poikkeustilanteissa. Miten etusijajärjestys vaikuttaa esimerkiksi yleiseen turvallisuuteen, elintarvikehuoltoon, ihmisten asumiseen, liikkumiseen ja asiointiin, yritysten toimintaan tai eläinten hyvinvointiin?

Arviointineuvoston näkemyksen mukaan perustelumuistion vaikutusarvioinnit ovat suppeita, vaikka sähkönsaanti on yhteiskunnan toimintojen kannalta kriittistä. Perustelumuistiossa tulisi arvioida kootusti, minkälainen vaikutus asetuksella on yhteiskunnan toimintaan laajemmin sähkökatkotilanteessa. 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu valtioneuvoston asetusluonnoksesta ja perustelumuistiosta varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä, jotka työ- ja elinkeinoministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön 28.11.2022. 

Arviointineuvosto katsoo, että lausunnossa esitetyt havainnot tulee ottaa huomioon asetuksen perustelumuistiossa. 

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417, arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202, erityisasiantuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 125 ja erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 589.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.