Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Lainsäädännön arviointineuvosto opintotukilain muuttamista koskevasta esityksestä: vaikutuksia opiskelijoihin, lapsiin ja nuoriin on tarkennettava

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 18.10.2023 11.20
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle lakiehdotuksesta opintotukilain muuttamiseksi. Lakiehdotuksessa on käsitelty taloudellisia vaikutuksia hyvin, mutta arvioita perustoimeentuloon vaikuttavien eri lakiehdotusten yhteisvaikutuksista opiskelijoihin, lapsiin ja nuoriin tulisi arviointineuvoston mukaan syventää.

Lakiehdotuksessa muutettaisiin opintotukilakia päätoimisen opiskelun edellytysten turvaamiseksi. Opintorahan huoltajakorotukseen ehdotetaan tehtäväksi tasokorotus ja opintolainan valtiontakauksen määriä ehdotetaan nostettaviksi. Muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden opintolainojen nostokertojen määrää lukukauden aikana ehdotetaan lisättäväksi.

Lakiehdotus on kirjoitettu erittäin selkeästi ja sen perusteella saa hyvän käsityksen asian taustasta, tavoitteista, keskeisistä muutoksista ja lausuntopalautteesta tiiviissä muodossa. Lakimuutosten valtiontaloudellisten vaikutusten tekijöistä, niiden mittakaavasta sekä arvioihin liittyvistä epävarmuuksista, saa hyvän käsityksen. Myös taloudellisia vaikutuksia erilaisille opiskelijaryhmille on arvioitu.

Arviointineuvosto katsoo, että opintotuen lainapainotteisuuden lisäämisen vaikutuksia haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten taloudelliseen asemaan tulisi tarkentaa. Lisäksi lakiehdotuksessa tulisi mahdollisuuksien mukaan arvioida opintotuen lainapainotteisuuden riskejä.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu opintotukilakia koskevasta hallituksen esityksestä (OKM026:00/2023), jonka opetus- ja kulttuuriministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön 10.10.2023.

Arviointineuvosto katsoo, että lakiehdotus täyttää hyvin lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimukset. Arviointineuvosto suosittelee, että lakiehdotusta täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Birgitta Hämäläinen, arviointineuvoston sihteeri p. 0295 160 676, erityisasiantuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeri p. 0295 160 125 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston pääsihteeri p. 0295 160 202 (23.10.2023 alkaen).

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.