Hyppää sisältöön

Lapsistrategia julkaisee lapsivaikutusten arvioinnin käsikirjan lainvalmistelijoille

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 11.8.2021 12.33
Tiedote 453/2021
Kuva lapsesta

Kansallisen lapsistrategian keskeisenä linjauksena on lisätä lapsivaikutusten arviointia Suomessa. Osana lapsistrategian toteuttamista on juuri julkaistu lapsivaikutusten arvioinnin käsikirja lainvalmistelijoille.

Lapsivaikutusten arviointi on päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävää lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakointia ja seurantaa. 

”Lapsivaikutusten arviointi lisää päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja moniarvoisuutta. Se myös lisää lasten oikeuksien toteutumista ja lapsen osallisuutta, sillä lapsivaikutusten arviointia ei voida tehdä ilman lapsia ja heidän näkemyksiään”, toteaa kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari.

Lapsivaikutusten arviointiin lainvalmistelussa on tärkeää kiinnittää entistä enemmän huomioita, kuten useissa hallitusohjelmissa on edellytetty. 

”Käsikirjan tarkoituksena on antaa virkamiehille ohjeita lapsivaikutusten arvioinnin tueksi ja näin edistää lapsivaikutusten arvioinnin parempaa toteutumista Suomessa”, arvioi pääsihteeri Laisaari. Käsikirjaa varten toteutettiin sähköinen kysely ja teemahaastatteluja, joiden vastaukset osoittivat käsikirjan tarpeellisuuden. 

Osana lapsistrategian toimeenpanoa on tarkoitus julkaista lapsen oikeuksien toteutumista edistäviä käsikirjoja tukemaan mm. lainvalmistelijoiden työtä. Seuraava käsikirja julkaistaan syyskuussa 2021. Se käsittelee lasten ja nuorten osallisuutta lainvalmistelun näkökulmasta.

Lisätietoja: Johanna Laisaari, [email protected], 0295161177