Hyppää sisältöön

Barnstrategin ger ut en handbok för lagberedare om bedömningen av konsekvenser för barn

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 11.8.2021 12.33
Pressmeddelande 453/2021
ett barn

En central riktlinje i den nationella barnstrategin är att öka bedömningen av konsekvenser för barn i Finland. Som ett led i genomförandet av barnstrategin har det nu publicerats en handbok för lagberedare om bedömningen av konsekvenser för barn.

Bedömningen av konsekvenser för barn går ut på att förutse och följa vilka konsekvenser beslut och åtgärder har för barn.

”Bedömningen av konsekvenserna för barn ökar öppenheten och pluralismen i beslutsfattandet. Bedömningen bidrar också till tillgodoseendet av barnens rättigheter och ökar barnens delaktighet, eftersom barnen och deras synpunkter behövs för att göra bedömningen”, konstaterar generalsekreteraren för den nationella barnstrategin Johanna Laisaari.

Det är viktigt att i lagberedningen ägna allt större uppmärksamhet åt bedömningen av konsekvenserna för barn, så som det har förutsatts i flera regeringsprogram.

”Syftet med handboken är att ge tjänstemännen anvisningar till stöd för bedömningen av konsekvenserna för barn och på så sätt främja ett bättre genomförande av bedömningen i Finland”, konstaterar generalsekreterare Laisaari. För handboken genomfördes en elektronisk enkät och temaintervjuer, och svaren på dessa visade att handboken behövs.

Avsikten är att som ett led i genomförandet av barnstrategin ge ut handböcker som främjar tillgodoseendet av barnens rättigheter och stöder bland annat lagberedarnas arbete. Följande handbok publiceras i september 2021. I den behandlas barns och ungas delaktighet ur lagberedningens synvinkel.

Ytterligare information: Johanna Laisaari, [email protected], 0295 161 177