Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Bedömningspromemoria om distributionsstödet för tidningar på remiss

Kommunikationsministeriet
15.4.2021 14.36 | Publicerad på svenska 16.4.2021 kl. 15.30
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om bedömningspromemorian om ett distributionsstöd för tidningar och genomförandet av det. 

I bedömningspromemorian presenteras olika alternativ för detaljerna kring konkurrensutsättningen av distributionsstödet och intressentgrupperna ombeds lämna synpunkter på modellen för genomförande av konkurrensutsättningen. 

Distributionsstödet bereds samtidigt som regeringens proposition med förslag till ändring av postlagen. Avsikten är att i och med ändringen av postlagen lindra skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster med en övergång till tredagarsutdelning. Syftet med distributionsstödet är att trots ändringen av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, säkerställa fem dagars tidningsutdelning i hela Finland.

Tidningsutdelningen utanför tidigutdelningen ska säkerställas genom konkurrensutsättning som genomförs av staten. Stöd ska beviljas de områden där det inte på kommersiella villkor genomförts nät för morgondistribution av tidningar. 

Vad händer härnäst?

Remisstiden går ut den 6 maj 2021. Du kan lämna utlåtande på www.utlåtande.fi eller genom att sända utlåtandet per e-post till adressen [email protected]

Alla organisationer och privatpersoner kan lämna utlåtanden. Ett diskussionsmöte om distributionsstödet ordnas den 28 april 2021.

Ytterligare information:

Emil Asp, kommunikationsråd, tfn 040 509 9757

Eero Salojärvi, överinspektör, tfn 050 577 3284

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916

Lausuntopyyntö Lausuntopalvelussa
Hankeikkuna: Postilain muuttaminen ja jakelutuki (LVM060:00/2020)

 
Sivun alkuun