Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Reserestriktionerna avvecklas ytterligare, men undvik resor som inte är nödvändiga

Utrikesministeriet
9.7.2020 14.27 | Publicerad på svenska 10.7.2020 kl. 13.10
Nyhet

Finland tillåter alla resor till Finland från de länder i Europa där incidensen av coronavirussjukdomen covid-19 är tillräckligt låg. Till dessa länder får man resa från Finland utan att behöva stanna i frivillig karantän efter att man har återvänt till Finland. Dessa länder är från och med den 15 juni Island, Lettland, Litauen, Norge, Danmark och Estland och från och med den 13 juli även Nederländerna, Andorra, Belgien, Irland, Italien, Österrike, Grekland, Cypern, Liechtenstein, Malta, Tyskland, San Marino, Slovakien, Slovenien, Schweiz, Ungern och Vatikanen.

Coronaviruset och virusspridningen utgör fortfarande en global risk. Den allmänna reserekommendation som utrikesministeriet gett på grund av pandemiläget är fortfarande att man ska undvika resor som inte är nödvändiga. Undantag är de länder som räknas upp ovan. Det är dock bra att notera att dessa länder kan ha infört egna restriktioner på resenärer från andra länder Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad.

Vidare tillåter Finland från och med den 13 juli arbetsresor och annan nödvändig trafik från följande länder utanför EU: Algeriet, Australien, Georgien, Japan, Nya Zeeland, Rwanda, Sydkorea, Thailand, Tunisien, Uruguay och Kina (med förbehåll för att åtgärdernas ömsesidighet bekräftas av EU). För dessa länder är utrikesministeriets allmänna reserekommendation fortfarande ”undvik icke-nödvändiga resor”.

Med resor som inte är nödvändiga avses till exempel fritidsresor. I utrikesministeriets landsspecifika resemeddelanden kan avrådan vara kraftigare, till exempel på grund av krig eller andra faktorer som påverkar säkerhetsläget. Var och en har dock rätt att lämna landet, om inte denna rätt har begränsats genom lag och om resebeslutet fattas av resenären själv.

Gränsbevakningsväsendet ansvarar för frågor som gäller gränskontroll och gränsövergång 

På grund av pandemin kan situationen förändras plötsligt och oväntat i vilket land eller vilken region som helst

Också om din resa är nödvändig ska du minnas att situationen i olika länder fortfarande kan ändras plötsligt. Lokala karantänbestämmelser, reserestriktioner, nedskärningar i kollektivtrafiken, möjligheterna att lämna landet, tillgången till hälsovård, nedlagd service, inklusive tillgången till mat, gäller alla. Möjligheten till inresa kan vara begränsad, så kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

En riskfaktor är också att bokade flyg eller andra förbindelser kan ställas in på kort varsel, vilket kan bli särskilt besvärligt på hemresan. Var och en kan förebygga spridning av coronaviruset genom att följa reserekommendationerna och hygienanvisningarna. När du reser måste du alltid följa de lokala myndigheternas och transportbolagens anvisningar, till exempel krav på mun- och nässkydd. 

Finlands ambassader uppdaterar sina webbplatser och sina kanaler i sociala medier med aktuell information om hur coronavirusläget påverkar turismen.

När en pandemi pågår har utrikesministeriet begränsade möjligheter att hjälpa den som råkat illa ut utomlands. Utrikesministeriet rekommenderar alltid en heltäckande reseförsäkring. Just nu lönar det sig att kontrollera att försäkringsskyddet gäller också under en pandemi.

Alla som återvänder till Finland från andra länder än de som räknas upp ovan uppmanas fortfarande till frivillig karantän, alltså självisolering i hemmet, i 14 dygn. Följ anvisningarna av Institutet för hälsa och välfärd, i synnerhet om du efter resan får symptom på luftvägsinfektion eller du misstänker att du utsatts för coronavirussmitta.

Om du beslutar dig för att resa, gör en reseanmälan. Då vet utrikesministeriet var du befinner dig och kan kontakta dig i en nöd- eller krissituation.
 

 
Sivun alkuun