Hyppää sisältöön

Mosambikin opetussektori on vahvistunut Suomen tuella

ulkoministeriö
Julkaisuajankohta 23.5.2024 11.02
Uutinen

Tuoreen evaluoinnin mukaan Suomen ja Mosambikin yhteistyössä on saavutettu hyviä tuloksia. Suomi on vaikuttanut erityisesti opettajien koulutukseen, millä on ratkaiseva merkitys lasten oppimisen kannalta.

Mosambikilaisia lapsia koulussa.
Kuva: Erja-Outi Heino (UM)

Päteviä opettajia ja tyttöjen koulutusta – muun muassa niitä Suomi on painottanut tuessaan Mosambikin opetussektorille viime vuosina. Suurin osa Suomen tuesta on kohdistunut yhteisrahasto FASEen, jonka kautta myös muut avunantajat tukevat Mosambikin opetussektorin kehittämistä.

Tuoreen, vuosiin 2014-2022 keskittyneen evaluoinnin mukaan yhteistyössä on saavutettu hyviä tuloksia. Opettajien määrä on kasvanut sekä ala- että yläkouluissa: yläkoulun opettajien määrä on tuplaantunut vuosina 2010-2022 ja samalla naisopettajien osuus on kasvanut neljännekseen. Pidemmällä aikavälillä perusopetuksen saatavuus on parantunut merkittävästi: Vuonna 1992 mosambikilaisista 6–12-vuotiaista lapsista vain 41 prosenttia kävi koulua, mutta ennen koronapandemiaa määrä oli noussut jo yli 90 prosenttiin.

Suomi on myös onnistunut edistämään oppimistulosten kannalta kriittisiä asioita kuten opettajankoulutusta ja omakielistä opetusta sekä tukenut Mosambikia merkittävissä opetussektorin uudistuksissa. Tällaisia ovat esimerkiksi opettajankoulutuksen monipuolistaminen sekä ilmaisen oppivelvollisuuden pidentäminen seitsemästä vuodesta yhdeksään vuoteen.

Edustuston asiantuntijat avainroolissa

Evaluointi kiittää Suomea tuen johdonmukaisuudesta ja merkittävyydestä. Suomi on tukenut Mosambikin opetussektorin kehittämistä 1990-luvulta lähtien ja ollut yksi suurimmista kahdenvälisistä FASEn rahoittajista. Suomen kehitysyhteistyön kokonaisuudessa FASE onkin ollut merkittävin yksittäinen tuki opetukselle maatasolla.

Kaikki evaluointia varten haastatellut sidosryhmät arvostavat suuresti Suomen tukea ja roolia FASE-kumppanina, kertoo evaluointitiimin vetäjä Frans van Gerwen:

”Suomen asema yhtenä koulutusalan keskeisistä kumppaneista perustuu pitkäjänteiseen osallistumiseen sekä hyvin ammattitaitoiseen tapaan osallistua koulutusstrategiaa ja -politiikkaa koskevaan poliittiseen vuoropuheluun maan opetusministeriön kanssa. Edustuston asiantuntijoilla on tässä suuri merkitys.”

Suomen vaikuttavuutta ovat lisänneet FASEn rinnalla toteutetut ohjelmat. Viime vuosina Suomi on tukenut opettajien koulutusta kohdennetusti myös Maailmanpankin ja Mosambikin opetusministeriön yhteisen opettajien täydennyskoulutuspilotin (COACH/Aprender mais) kautta. Lisäksi opetussektoria ovat tukeneet suomalaisten korkeakoulujen ja kansalaisyhteiskunnan toimijat.

”Tämä on lisännyt suomalaista näkyvyyttä ja relevanssia mosambikilaisten opetussektorin toimijoiden keskuudessa”, van Gerwen toteaa.

Yhteistyön opit muiden käyttöön

Vaikka tulokset ovat merkittäviä, haasteita riittää erityisesti koulutuksen laadun osalta. Lisäksi tarpeet tulevat kasvamaan entisestään, kun väestö tuplaantuu seuraavan 25 vuoden aikana.  Arviointi kannustaa FASE-kumppaneita ja Mosambikin hallitusta kiinnittämään lisähuomiota opetusministeriön erilaisiin osaamis- ja tukitarpeisiin sekä koulutuksen laatuun, oppimistuloksiin ja niitä koskeviin tilastollisiin puutteisiin.

Evaluointi suosittaa, että Suomi jatkaa painotustaan tyttöjen koulunkäyntiin, opettajien osaamisen sekä kouluhallinnon parantamiseen perusopetuksessa vuoden 2024 ajan. Evaluointi kehottaa Suomea myös keräämään yhteistyötä koskevia oppeja ja varmistamaan, että ne ovat muiden avunantajien tiedossa. Lisäksi evaluointi sisältää monia muita suosituksia, jotka koskevat sekä Suomea että muita Mosambikin opetussektorin toimijoita.  

Evaluointi toteutettiin aikavälillä elokuu 2023-helmikuu 2024. Osana valtiontalouden sopeutuksia Suomi vähentää kehitysyhteistyörahoitusta tulevina vuosina. Muutokset kokevat myös Suomen ja Mosambikin välistä yhteistyötä. Suomen kahdenvälinen tuki (ml. FASElle) päättyy ja yhteistyön painopiste siirtyy monipuolisiin poliittisiin ja kaupallistaloudellisiin suhteisiin. Myös mahdollisuus kansalaisjärjestöyhteistyöhön ja korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön jatkuu. Muuttunut tilanne on huomioitu evaluoinnin suosituksissa.