Hyppää sisältöön

Pääministeri Petteri Orpon pyöreä pöytä vahvisti vuoropuhelua työelämän yhdenvertaisuudesta

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 18.3.2024 16.04 | Julkaistu suomeksi 20.3.2024 klo 15.11
Tiedote 120/2024
Kuvassa pääministeri Petteri Orpo ja yhdenvertaisuuden pyöreän pöydän osallistujia

Pääministeri Petteri Orpo ja keskeisten maahanmuuttajajärjestöjen, ihmisoikeustoimijoiden, kuntien, yritysten ja työmarkkinajärjestöjen edustajat kokoontuivat 18. maaliskuuta keskustelemaan konkreettisista ratkaisuista yhdenvertaisuuden turvaamiseksi monimuotoistuvassa Suomessa.

Tilaisuus keskittyi työelämän kysymyksiin ja keskustelun näkökulma oli vahvasti tulevaisuudessa. Yhdenvertaisuutta käsiteltiin muun muassa työelämään pääsyn, työpaikkojen arjen sekä työn ja muun elämän välisten suhteiden näkökulmista. Yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden toteutumista pohdittiin myös suhteessa laajempiin yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin.

”Jokaisen, lapsen ja aikuisen, pitää voida luottaa Suomessa siihen, että häntä kohdellaan reilusti ja hänellä on yhtäläiset mahdollisuudet opiskella, harrastaa, menestyä ja vaikka lähteä politiikkaan riippumatta siitä, mistä hänen perheensä on kotoisin tai miltä hän näyttää”, pääministeri Petteri Orpo sanoi.

”Meillä kaikilla aikuisilla on tästä vastuu. Ja hallituksella on tietenkin erityinen vastuu. Kysymys on myös Suomen menestyksestä: meidän taitomme ja vahvuutemme on ollut siinä, että Suomessa kaikki ovat voineet käyttää potentiaalinsa Suomen hyväksi. Näin pitää olla myös tulevaisuudessa. Olen erittäin tyytyväinen päivän keskusteluun”, pääministeri jatkoi.

Ulkomaalaistaustaisen väestön osuus Suomen koko väestöstä on kasvanut 2000-luvulla merkittävästi. Joidenkin ennusteiden mukaan Suomen ulkomaalaistaustainen väestö saavuttaa vuoteen 2040 mennessä miljoonan henkilön rajapyykin. Samalla tutkimukset osoittavat, että etnisiin vähemmistöihin kuuluvat henkilöt kokevat syrjintää koulutuksessa ja työelämässä.

Pääministerin pyöreän pöydän keskustelua valmisteltiin ja ratkaisuehdotuksia haettiin kolmessa työpajassa, joihin osallistui noin 60 työelämäkysymysten sekä etnisten vähemmistöjen parissa toimivaa asiantuntijaa työmarkkinajärjestöistä, maahanmuuttajajärjestöistä ja -yhteisöistä sekä kunnista. Työpajojen keskeisin anti muotoiltiin keskustelunavauksiksi pääministerin keskustelutilaisuuteen.

Pääministerin johdolla käydyn keskustelun pohjalta viedään jatkotyöstettäväksi ja selvitettäväksi ainakin seuraavat toimet hyvän ja yhdenvertaisen työelämän edistämiseksi:

  1. Työnantajille kehitetään kannustimia rekrytoida eritaustaisia ihmisiä
  2. Maahanmuuttajayrittäjät; muun muassa hallinnosta selviämisen ja muun neuvonnan vahvistaminen 
  3. Opiskelijoiden, erityisesti korkeakouluopiskelijoiden, verkostoitumisen ja esimerkiksi työharjoittelun edesauttaminen esimerkiksi opiskelujärjestöjen kannustimilla 
  4. Suomelle pitää laatia pitovoimastrategia, jotta emme menetä täällä kouluttautuneita osaajia 
  5. Yhdenvertaisuussuunnittelun helpottaminen: ei lisää velvoitteita, vaan kädenojennuksia esimerkiksi tarjoamalla materiaaleja, joita eri tahoilla jo on, maksutta  

Pääministerin pyöreän keskustelutilaisuus järjestettiin osana hallituksen yhdenvertaisuustiedonannon toimeenpanohanketta. Keskustelutilaisuuden anti huomioidaan hankkeen jatkovalmistelussa. Pääministerin pyöreän pöydän keskusteluja on jatkossa tarkoitus järjestää vuosittain.

Lisätietoja: Poikkihallinnollisen hankeryhmän puheenjohtaja, yksikön päällikkö Jouni Varanka 0295 160 177 ja yhdenvertaisuustiedonannon hankepäällikkö Katriina Nousiainen 0295 160 735, valtioneuvoston kanslia

Hyvinvointi syntyy työstä Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio