Hyppää sisältöön

Parlamentaarinen työryhmä seuraamaan kansallisen TKI-tavoitteen toteutumista

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 29.2.2024 14.11
Tiedote

Valtioneuvosto asetti yleisistunnossaan 29. helmikuuta parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) seurantaryhmän. Seurantaryhmän tehtävänä on seurata kansallisen TKI-tavoitteen saavuttamista sekä seurata ja tukea monivuotisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen suunnitelman toimeenpanoa.

Seurantaryhmässä on jäsenet kaikista eduskuntaryhmistä, ja sen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Mari-Leena Talvitie. Seurantaryhmän pysyvät asiantuntijat tulevat valtioneuvoston kansliasta, valtiovarainministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. Tutkimus- ja innovaationeuvoston sihteeristö toimii seurantaryhmän sihteeristönä.

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on sitoutunut viime vaalikaudella parlamentaarisesti sovittuun kansalliseen tavoitteeseen nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. T&K-panostusten kasvattamisella tavoitellaan tuottavuuden nousua ja kilpailukyvyn parantumista ja siten tuetaan pitkän aikavälin talouskasvua ja vahvistetaan hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa. Tavoitteen toteuttamiseksi valtion T&K-rahoitusta lisätään vuosittain noin 280 miljoonalla eurolla verrattuna vuoden 2023 lähtötasoon. Rahoituksen suuntaamista tarkastelevaa monivuotista suunnitelmaa valmistellaan parhaillaan, ja se valmistuu kevään aikana. Pääministeri Orpon hallituksen ohjelmassa TKI-tavoitteen saavuttamisen seurannassa sitoudutaan parlamentaariseen yhteistyöhön ja jatkuvuuden turvaamiseen.

Työryhmän toimikausi päättyy 31. maaliskuuta 2027. 

Lisätietoja: Pääministerin erityisavustaja Henrik Vuornos, valtioneuvoston kanslia, p. 050 408 44 22 ja tiedeasiantuntija Antti Pelkonen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 533
Sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]

Kasvun kaava Tutkimus- ja innovaationeuvosto