Hoppa till innehåll

Parlamentarisk arbetsgrupp ska följa hur det nationella FoUI-målet uppnås

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 29.2.2024 14.11 | Publicerad på svenska 11.4.2024 kl. 13.25
Pressmeddelande

Statsrådet tillsatte en parlamentarisk uppföljningsgrupp för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FoUI) vid sitt allmänna sammanträde den 29 februari. Gruppen har till uppgift att följa hur det nationella FoUI-målet uppnås och att följa och stödja genomförandet av den fleråriga planen för användning av forsknings- och utvecklingsfinansiering.

Uppföljningsgruppen består av medlemmar från alla riksdagsgrupper. Gruppens ordförande är riksdagsledamoten Mari-Leena Talvitie. Uppföljningsgruppens permanenta sakkunniga är från statsrådets kansli, finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet. Forsknings- och innovationsrådets sekretariat är sekretariat för uppföljningsgruppen.

Statsminister Petteri Orpos regering har förbundit sig till det parlamentariskt överenskomna målet att höja forsknings- och utvecklingsutgifternas andel till fyra procent av BNP före 2030. Detta nationella mål fastställdes under förra valperioden. Genom att öka FoU-satsningarna strävar man efter att höja produktiviteten och förbättra konkurrenskraften och på så sätt stödja långsiktig ekonomisk tillväxt och stärka välfärdssamhällets finansieringsbas. För att målet ska nås kommer statens FoU-finansiering att ökas med cirka 280 miljoner euro per år jämfört med utgångsnivån 2023. För närvarande bereds en flerårig plan för hur finansieringen ska riktas. Planen kommer att bli klar under våren. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering förbinder sig regeringen till parlamentariskt samarbete och till att trygga kontinuiteten i bevakningen av hur FoUI-målet nås.

Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 31 mars 2027.

Ytterligare information: Henrik Vuornos, statsministerns specialmedarbetare, statsrådets kansli, tfn 050 408 44 22, och Antti Pelkonen, vetenskaplig expert, statsrådets kansli, tfn 0295 160 533
E-postadresserna har formen [email protected].
 

Nyckeln till tillväxt Tutkimus- ja innovaationeuvosto