Hyppää sisältöön

Haluamme jakaa kokemuksiamme ja oppia muiden ratkaisuista
Pohjoismaiden pääministerit: Pohjola auttaa saavuttamaan maailman kehitystavoitteet

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.5.2017 10.32
Kolumni

Julkaistu Helsingin Sanomissa 29.5.

Nyt on kaksi vuotta siitä, kun asetimme yhdessä muiden maiden johtajien kanssa kunnian­himoiset globaalit kehitystavoitteet. New Yorkissa ja Pariisissa pidetyissä huippukokouksissa sovittiin ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä, köyhyyden poistamisesta ja eriarvoisuuden vähentämisestä.

Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n Agenda 2030:n tavoitteet ovat historiallisia, ja niiden ­toteutuminen vaatii meiltä kaikilta paljon.

Tämän vuoksi me Pohjoismaiden pääministerit julkis­tamme nyt aloitteen Nordic Solu­tions to Global Challenges (Pohjoismaisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin).

Pyrimme siinä vuoropuheluun ja kumppanuuksiin, joissa voimme ­jakaa hyviä ratkaisuja maailman muiden alueiden kanssa.

Samalla haluamme oppia muiden löytämistä ratkaisuista, koska myös Pohjoismailla on vielä matkaa maaliin.

Pitkäaikainen pohjoismainen yhteistyö on mahdollistanut ­kehityksen, joka takaa talou­dellisen menestyksen ympäristön ja yhteiskuntien kannalta kestävästi. Tätä kehitystä tulee jatkaa.

Pohjola on nykyisin maailman integroiduin alue. Yhteistyön ansiosta olemme onnis­tuneet ensimmäisinä maailmassa purkamaan talouskasvun ja ilmastovaikutusten välisen kytkennän. Olemme jo lähes 20 vuoden ajan vähentäneet riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista ja pienentäneet samalla kasvihuonekaasupäästöjä ilman, että työllisyys ja hyvinvointi olisivat kärsineet.

Nyt haluamme jakaa muulle maailmalle kokemuksia, jotka liittyvät viihtyisien kaupunkien luomiseen, uusiutuviin ener­gianlähteisiin sekä kestävien energiainvestointien markkinamalleihin.

Pohjoismaat ovat olleet edelläkävijöitä myös osoittamalla kasvun ja tasa-arvon väliset yhteydet. Työmarkkinoiden tasa-arvoon tehtävät investoinnit – kuten hyvät mahdollisuudet perhevapaisiin sekä laadukkaat lastenhoitopalvelut – ovat olleet keskiössä, kun Pohjolasta on kehittynyt yksi maailman vauraimmista alueista. Pohjoismaiset ratkaisut takaavat naisten huomattavan työmarkkinaosallistumisen, ja näitä ratkaisuja voidaan esitellä muille maille, joissa tasa-arvo ei ole selviö.

Sama koskee vahvuuksia, ­joita Pohjoismailla on lukuisilla hyvinvoinnin osa-alueilla. Pohjoismaat ovat löytäneet inno­vatiivisia ratkaisuja, jotka auttavat meitä selviämään väestön ikääntymisen luomista haasteista.

Muuta maailmaa voivat auttaa myös monet pohjoismaiset toimet, jotka liittyvät ter­veellisten, maukkaiden ja vastuullisten elintarvikkeiden valmistamiseen – kamppaileehan maailman elintarviketuotanto ympäristöhaasteiden, virhe­ravitsemuksen ja ylipainon kanssa.

Jakamalla kokemuksia voimme antaa nostetta kansain­väliselle työlle, jolle maailman johtajat asettivat kaksi vuotta sitten kunnianhimoiset tavoitteet. Samalla voimme auttaa ­lisäämään pohjoismaisten yritysten kansainvälisiä mahdol­lisuuksia ja edistää siten maidemme työllisyyttä ja kasvua.

Tässä voittavat kaikki: Pohjoismaat ja koko muu maailma.

Juha Sipilä

Suomen pääministeri

Erna Solberg

Norjan pääministeri

Lars Løkke-Rasmussen

Tanskan pääministeri

Bjarni Benediktsson

Islannin pääministeri

Stefan Löfven

Ruotsin pääministeri