Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Puolustusvoimat tavoittelee merkittäviä päästövähennyksiä ja valmistautuu energiamurrokseen

puolustusministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2022 14.31
Tiedote

Puolustusministeriö on asettanut Puolustusvoimille tavoitteeksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi ja erityisesti puolittaa kasvihuonekaasupäästöt maa- ja meriliikenteessä vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Ehtona vähennyksille on se, että kansallinen puolustuskyky ei vaarannu energian saatavuuden tai kustannusvaikutusten vuoksi.

Päästövähennysten saavuttamiseksi keskeisin keino tällä hetkellä on uusiutuva nestemäinen polttoaine, sillä Puolustusvoimien suorituskykyvaatimuksia ei voida vielä 2030-luvulla ratkaista muilla energiaratkaisuilla. Varuskunta- ja virka-autoissa myös sähkö on mahdollinen käyttövoima. Käytännön toimenpiteiden määrittämiseksi Puolustusvoimissa on tekeillä päästövähennysten tiekartta, minkä yhteydessä tarkastellaan myös sotilasilmailun päästövähennysmahdollisuuksia. Uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto tukee myös puolustuskykyä, kun ympäröivä yhteiskunta pyrkii eroon fossiilista polttoaineista.

Lisäksi Puolustuskiinteistöillä on tavoitteena saavuttaa hiilineutraalius toimitilojen ylläpidossa 2030 mennessä valmius ja huoltovarmuus huomioiden.Tähän päästään mm. lisäämällä uusiutuvan energian osuutta ostoenergiassa kilpailutusten kautta.

Puolustusvoimien kolmas päivitetty energia- ja ilmasto-ohjelma vuosille 2022-2025 on luettavissa Puolustusvoimien verkkosivuilla osoitteessa: https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2015387/PV_energia_ilmasto_julkaisu_0622.pdf/d5b4d0ba-426d-14a8-5dd2-84f8c1693b95/PV_energia_ilmasto_julkaisu_0622.pdf?t=1656585897489

Ohjelmassa kuvataan Puolustusvoimien päästövähennysten, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja energiamurrokseen valmistautumisen tavoitteet sekä niihin tähtääviä keinoja ja toimenpiteitä.

Puolustusministeriön hallinnonalan ilmastotavoitteet tukevat puolustusselonteon mukaisesti hallitusohjelman hiilineutraalisuustavoitetta puolustuskyvystä tinkimättä.

Lisätietoja Puolustusvoimissa antaa ympäristöpäällikkö Teemu Pasanen p. 0299 510 442 ja puolustusministeriössä kiinteistö- ja ympäristöyksikön päällikkö Sara Kajander p. 0295 140 080.

 
Sivun alkuun