Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Försvarsmakten eftersträvar betydande utsläppsminskningar och förbereder sig på en energiomställning

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2022 14.31 | Publicerad på svenska 30.6.2022 kl. 14.40
Pressmeddelande

Försvarsministeriet har ställt som mål för försvarsmakten att avsevärt minska växthusgasutsläppen och i synnerhet att halvera växthusgasutsläppen från land- och sjötrafiken fram till 2030 från 2020 års nivå. Ett villkor för minskningarna är att den nationella försvarsförmågan inte äventyras.

För närvarande är förnybara flytande bränslen den viktigaste metoden för att uppnå utsläppsminskningar, eftersom försvarsmaktens kapacitetskrav ännu inte på 2030-talet kan tillgodoses med andra energilösningar. I garnisons- och tjänstebilar är också el en möjlig drivkraft. För att slå fast de praktiska åtgärderna håller försvarsmakten på att utarbeta en färdplan för utsläppsminskningar. I samband med detta ser man också över möjligheterna att minska utsläppen inom den militära luftfarten. Införandet av förnybara energiformer stöder också försvarsförmågan, eftersom det omgivande samhället strävar efter att frigöra sig från fossila bränslen.

Dessutom har Försvarsfastigheter som mål att uppnå koldioxidneutralitet i underhållet av lokaler senast 2030 med beaktande av beredskapen och försörjningsberedskapen.Detta uppnås bland annat genom att andelen förnybar energi i den köpta energin ökas genom konkurrensutsättningar.

Försvarsmaktens tredje uppdaterade energi- och klimatprogram för åren 2022-2025 finns på försvarsmaktens webbplats på: https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2015387/PV_energia_ilmasto_julkaisu_0622.pdf/d5b4d0ba-426d-14a8-5dd2-84f8c1693b95/PV_energia_ilmasto_julkaisu_0622.pdf?t=1656585897489

I programmet beskrivs försvarsmaktens mål för minskning av utsläppen, anpassning till klimatförändringen och förberedelser inför energiomställningen samt de metoder och åtgärder som syftar till dessa.

Klimatmålen inom försvarsministeriets förvaltningsområde stöder i enlighet med försvarsredogörelsen regeringsprogrammets mål om koldioxidneutralitet utan att ge avkall på försvarsförmågan.

Ytterligare information: Teemu Pasanen, miljöchef, tfn 0299 510 442 försvarsmakten och Sara Kajander, chef för fastighets- och miljöenheten, tfn 0295 140 0080 försvarsministeriet.

 
Tillbaka till toppen