Hyppää sisältöön

Rahapeleillä rahoitettujen toimintojen uudesta rahoitusmallista sopu

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 4.2.2022 15.29
Tiedote 73/2022

Valtiosihteereistä koostuva hankeryhmä ja parlamentaarinen seurantaryhmä ovat saaneet valmiiksi ehdotuksen uudeksi rahoitusmalliksi ja rahoitustasoksi rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoittamisesta. Rahoitusmalliuudistusta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus viedä eduskuntaan syksyllä 2022. Uuden rahoitusmallin mukainen toiminta käynnistyy 1. tammikuuta 2024 alkaen.

Hallitus sopi kehysriihessä 2021 määräaikaisen hankkeen asettamisesta, jonka tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi rahoitusmalliksi rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoittamisesta vuoden 2024 alusta lukien. Uuden rahoitusmallin laatimisessa tavoitteena on turvata rahapelien tuotolla toimineille avustuksensaajille ennustettava, vakaa ja edunsaajien autonomian turvaava riittävä rahoitus.

Parlamentaarinen esitys rahoitusmallista

Uudessa rahoitusmallissa Veikkauksen voittovarat tuloutetaan valtiolle yleiskatteellisena ilman korvamerkintää käyttökohteesta. Rahapelihaittojen ehkäisy pysyy edelleen arpajaislain tarkoituksena. Nykyisin Veikkaukselta avustusta saavien tahojen rahoituksesta päätetään jatkossa osana normaalia valtion budjettivalmistelua.

Valtionavustusrahoituksen taso päätetään poliittisella päätöksellä julkisen talouden suunnitelmaan (JTS) sisältyvässä valtiontalouden kehyspäätöksessä neljälle tulevalle vuodelle eli koko kehyskaudelle jatkuvuuden ja ennakoitavuuden parantamiseksi. Vuositasolla valtionavustusrahoituksen valtion talousarvioesitykseen esitettävästä määrärahatasosta päätetään budjettikäsittelyssä.

Lisäksi mallissa esitetään asetettavaksi parlamentaarinen neuvottelukunta seuraamaan yleishyödyllisille yhteisöille suunnattua rahoitusta sekä toiminnan kehittämistä. Neuvottelukunta asetetaan eduskuntakauden ajaksi. Osana rahoitusmalliuudistusta ministeriöille valmistellaan uudet sektorikohtaiset puitelait, mikä yhtenäistää nykykäytäntöä ja joihin esitetään sisällytettäväksi kirjaus, jonka mukaan rahoituksen kokonaistasossa huomioidaan yleinen kustannustason kehitys.

Rahoituksen tasosta parlamentaarinen sopu

Osana rahoitusmallin valmistelua kokoontunut parlamentaarinen seurantaryhmä on yhdessä hankeryhmän kanssa päässyt sopuun vuosien 2024–2026 rahoitustasosta. Vuoden 2024 rahoitustaso määriteltiin Veikkauksen pitkän aikavälin tuottokehityksen keskiarvon avulla olevan 990 000 000 euroa. Rahoitustaso alenee vuoteen 2026 veteraanien kuntoutusmäärärahojen aleneman myötä 974 900 000 euroon. Parlamentaarisessa sovussa määriteltiin myös, että nykyisiä jakosuhteita (MMM:n 4 %, OKM:n 53 % ja STM:n 43 %) kunnioitetaan siirtymävaiheessa.

Parlamentaarisesta sovusta ja hallituksen jatkovalmistelusta tiedotetaan yksityiskohtaisemmin ensi tiistaina 8. helmikuuta. 

Lisätietoja: valtiosihteeri Henrik Haapajärvi, p. 09 1602 2006, valtioneuvoston kanslia