Hyppää sisältöön

Rahapelituotoilla tuetuille toimijoille aletaan valmistella korvaavaa rahoitusmallia

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 26.8.2021 13.20
Tiedote 482

Valtioneuvosto on asettanut pääministerin esityksestä määräaikaisen hankkeen, jonka tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi rahoitusmalliksi rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoittamisesta. Uusi rahoitusmalli laaditaan, jotta rahapelien tuotolla toimineille edunsaajille voitaisiin taata ennustettava, vakaa ja edunsaajien autonomian turvaava riittävä rahoitus. Uudistus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 alusta alkaen.

Rahoitusmallin laatimisen pohjana on puheenjohtaja Erkki Liikasen helmikuussa valmistunut työryhmän raportti ”Suomalainen rahapelijärjestelmä muutoksessa - tulevaisuuden vaihtoehtoja”.  

Rahoitusmalli laaditaan yhteistyössä edunsaajien kanssa. Valmistelussa arvioidaan toimien vaikutuksia eri edunsaajille ja valtionavustustoiminnalle sekä EU-oikeudelliset reunaehdot uudistuksen toteuttamiselle. 

Hanketyöryhmää johtaa valtiosihteeri Henrik Haapajärvi ja jäseniä ovat valtiosihteerit Anna-Mari Vimpari, Tuomo Puumala, Akseli Koskela, Mikaela Nylander, Saila Ruuth sekä erityisavustaja Valtteri Aaltonen.  

Hankkeen pääsihteeriksi on nimetty osastopäällikkö Seppo Määttä. Sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ja valtiovarainministeriö asettavat kukin hankkeeseen asiantuntijavalmistelijan hankkeen sihteeristöön. 

Hankkeen tueksi valtioneuvoston kanslia asettaa parlamentaarisen seurantaryhmän, jonka jäseniksi kutsutaan kansanedustajat kustakin eduskuntaryhmästä ja pysyviksi asiantuntijoiksi asiantuntijoita keskeisistä edunsaajia edustavista järjestöistä.

Hallitus linjasi puoliväli- ja kehysriihessä huhtikuussa, että uuden, pysyvän rahoitusmallin valmistelemiseksi aloitetaan jatkotyö.  Päätökset mallista tehdään kuluvan vuoden loppuun mennessä. 

Lisätietoja: valtiosihteeri Henrik Haapajärvi, p. 09 1602 2006 ja alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300