Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Raskaan liikenteen ammattipätevyyskoulutukseen tarkennuksia

Liikenne- ja viestintäministeriö 23.7.2020 13.18
Tiedote

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen vaatimuksia tarkennetaan ammattipätevyyttä koskevan asetuksen muutoksilla. Muutokset liittyvät direktiivin (EU) 2018/645 täytäntöönpanoon. EU-direktiivin edellyttämät muutokset on pantu osin täytäntöön heinäkuun puolivälissä voimaan tulleilla ajokorttilain ja liikennepalvelulain muutoksilla.

Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan asetuksen 23. heinäkuuta 2020. Asetus tulee voimaan 27. heinäkuuta 2020.

Asetuksella säädetään muun koulutuksen hyväksilukemisesta osaksi ammattipätevyyskoulutusta ja ammattipätevyyden osoittamisesta kuljettajatodistuksella, sekä täsmennetään jatkokoulutuksen toteutusta ja ammattipätevyyskoulutuksen toteuttamiseen liittyviä ehtoja.

Jatkokoulutuksessa voidaan nyt hyväksilukea vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva koulutus. Korvattavan koulutuksen määrä on enintään kaksi seitsemän tunnin jaksoa vaaditusta 35 tunnin koulutuksesta. Vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva kuljettajan ajolupaa varten annettava koulutus vastaa vaativuudeltaan ja tavoitteiltaan jatkokoulutuksen tarkoitusta ja sisältöjä.

Jatkokoulutuksen sisältöä ja toteutusta koskevaa säännöstä on täsmennetty direktiivin mukaisesti. Lisäksi asetuksella tarkennetaan opetusvälineisiin ja -menetelmiin, kuten verkko-opetukseen, liittyviä ehtoja ja rajoituksia EU-direktiivin edellyttämällä tavalla.

Lisätietoja

ylitarkastaja Monika Mutanen, p. 050 4784 820 (7.8.2020 saakka)

erityisasiantuntija Saara Louko, p. 050 5301 472 (3.8.2020 lähtien)

Tiedote 9.7.2020: Muutoksia tieliikenteen ammattipätevyyttä koskevaan sääntelyyn
Valtioneuvoston yleisistunnon päätökset

Palaa sivun alkuun