Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Oberoende utvärdering visar: Finlands utvecklingssamarbete leder till resultat men utrymme för förbättringar finns

Utrikesministeriet 4.6.2015 11.09
Pressmeddelande 144/2015

Finlands utvecklingssamarbete ligger på god genomsnittsnivå och leder till resultat i utvecklingsländerna, konstateras det i utkastet till en oberoende utvärdering som publicerades den 4 juni.

Ekonomie doktorn och långvariga chefen för Världsbanken Ritva Reinikka har gjort utvärderingen Results on the Ground? – An Independent Review of Finnish Aid där utvecklingsbiståndets resultatinriktning skärskådas och tio rekommendationer för förbättring presenteras. Utrikesministeriet beställde utvärderingen i fjol höstas på riksdagens begäran.

”Jag hoppas att min utvärdering bidrar till att Finlands utvecklingssamarbete förnyas så att det blir ännu effektivare och verkningsfullare, och att faktorer som Finland och alla finländare kan vara stolta över identifieras”, säger Ritva Reinikka.

Finland större än sin storlek som utvecklingspolitisk aktör 

Utvärderingen visar både starka sidor och behov av utveckling. Resultatinriktningen i Finlands utvecklingssamarbete får beröm: även om mottagarlandet alltid är den som står för de största resultaten har hjälpen påskyndat utvecklingen. Som exempel nämns Finlands långvariga samarbetsländer Namibia och Vietnam, som håller på att avstå från utvecklingsbistånd helt och hållet. Millenniemålen har nalkats snabbare bland annat i Etiopien, där Finlands stöd har lett till att tre miljoner människor har fått tillgång till rent vatten.

I en internationell jämförelse är Finlands utvecklingssamarbete av relativt hög kvalitet, och hör inom vissa delområden till det allra bästa i världen. Starka sidor är bland andra vatten-, utbildnings- och skogssektorerna samt arbetet med att förbättra flickors och kvinnors ställning. Finland är också bra på att stödja utvecklingsländernas egna institutioner och på transparens och utveckling när det gäller förvaltning.

Finland är en pålitlig samarbetspartner som betonar samarbete och att man arbetar enligt överenskomna principer. Det humanitära biståndet utgör ett exempel på detta, enligt rapporten.

Splittringen och resultatmätningen behöver åtgärdas

Som ett litet land kan Finland bygga upp sin egen profil på det internationella fältet och vara en betydelsefullare aktör än landets storlek förutsätter. Men som nu är fallet är resurserna alltför splittrade. Reinikkas utvärdering rekommenderar att man koncentrerar sig mer än tidigare på vissa strategiskt utvalda sektorer och länder.

Byråkratin borde minska och resultatmätningarna utvecklas så man får information som utgör stöd när beslut ska tas, och så att de resultat som har uppnåtts inte hamnar i skymundan.

”Reinikkas rapport är övergripande och realistisk. Den utgör en viktig expertuppfattning när vi ska förverkliga den nya regeringens riktlinjer”, säger Pekka Puustinen som är chef för utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning.

Utvärderingen diskuteras bland annat den 4 juni vid ett diskussionsevenemang som är öppet för alla som sysslar med utvecklingspolitik. Den slutliga utvärderingen blir färdig under juni månad.

För mera information: Ritva Reinikka, tfn 040 5559160, [email protected] och utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelnings chef Pekka Puustinen tfn 0295 350 560, [email protected]

Ritva Reinikkas foto för mediernas bruk: Kirsi Pere, [email protected] eller tfn 0295 350 313

Utvärderingen och en finskspråkig sammanfattning finns att tillgå på utrikeministeriets webblats.

Palaa sivun alkuun