Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Avaruustoiminta tuo merkittäviä parannuksia yhteiskunnan toimintaan

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintatyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.3.2022 9.32
Tiedote 206/2022
Kuva: NASA | Unsplash

Avaruustoimintaa hyödynnetään laajasti yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja viranomaistoiminnassa, vaikka sen roolia ei aina tiedosteta. Avaruustoiminta on samalla muodostunut yhteiskunnalla kriittiseksi. Toiminnan häiriintymisellä voi olla vakavia vaikutuksia yhteiskuntaan, todetaan 25. maaliskuuta julkaistussa Avaruus arjessamme -selvityksessä.

Avaruustoiminta edistää monien arkisten toimintojen sujuvuutta. Satelliittipaikannus on arkipäiväistynyt karttasovelluksien mahdollistajana. Merkittävä osa kansainvälisestä tietoliikenteestä kulkee satelliittien kautta. Satelliittikuvia ja muuta satelliittien tuottamaa aineistoa käytetään lukemattomissa sovelluksissa, kuten esimerkiksi sääennusteissa, metsien arvioinnissa, talvimerenkulussa ja maanviljelyssä. Toiminnan soveltaminen tehostaa viranomaistoimintaa, infrastruktuurien käyttöä, sekä teollisuuden, palveluiden, pankkitoiminnan ja kaupan toimintaa ja laajentaa palveluvalikoimaa.

Avaruustoiminnan tuottama tieto ja palvelut ovat nyky-yhteiskunnan infrastruktuurin ja toiminnan kriittisiä osia. Avaruustoiminnan häiriöt voivat johtua auringon aktiivisuudesta, kiertoradalla olevien laitteiden tai maa-asemien vikaantumisesta, tai suoranaisesta häirinnästä. Häiriöt voivat haitata nopeasti esimerkiksi erityisesti lento- ja meriliikenteen sekä pelastus- ja turvallisuusviranomaisten toimintaa, pankkitoimintaa ja kaupankäyntiä.

Selvityksessä todetaan, että avaruusstrategian sisällöt ovat relevantteja ohjaamaan avaruustoiminnan kehitystä. Avaruustoiminnan täysipainoinen hyödyntäminen edellyttäisi kuitenkin vielä selkeämpiä kansallisia strategisia painotuksia ja niiden toteuttamista edistävät toimenpide- ja investointiohjelmat hallinnonaloilla sekä vahvempaa hallinnonalojen välistä koordinaatiota.

Avaruustoiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset (AVARTAVA) -hanke tuotti tietoa avaruustoiminnan hyödyntämisen nykytilasta, tulevaisuuden mahdollisuuksista sekä pullonkauloista erityisesti Suomessa. Selvityksen toteuttivat 4FRONT Oy ja VTT Oy.

Lisätiedot: dosentti Kalle A. Piirainen, 4FRONT Oy, p. 0405838348, [email protected] ja teollisuusneuvos Maija Lönnqvist, TEM, p. 029 504 7105, [email protected]

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.