Hyppää sisältöön

Selvitys: Etätyöllä maltillinen vaikutus liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin

liikenne- ja viestintäministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 13.9.2021 13.13
Uutinen
Valtioneuvoston selvitys kuva

Suomi on sitoutunut puolittamaan kotimaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005. Toimet tavoitteen saavuttamiseksi hallitus on koonnut fossiilittoman liikenteen tiekarttaan. Tiekartta pitää sisällään kolme eri vaihetta. Osana fossiilittoman liikenteen tiekartan toista vaihetta on selvitetty, millainen potentiaali etätyöllä on liikenteen kasvihuonekaasujen vähentämisessä.

Etätyön yleisyyden kehitystä on tarkasteltu kolmen skenaarion kautta. Selvitys on tarkin tähän mennessä tehty arvio siitä, mikä olisi etätyön merkitys liikenteen päästövähennysten kokonaisuudessa pitkällä aikavälillä. Etätyön vaikutus liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin on selvityksen mukaan maltillinen.

Etätyönteko on yleistynyt vähitellen digitalisaation edetessä. Koronapandemian vaikutuksena etätyöskentely lisääntyi merkittävästi.

Suomessa oli vuonna 2019 noin 357 000 etätyötä tekevää työllistä. Koronapandemian aikana vuonna 2020 etätyötä tekeviä työllisiä oli noin 790 000. Tämä määrä arvioidaan suurimmaksi mahdolliseksi, mitä nykyisellä alue- ja työpaikkarakenteella voi toteutua. Henkilöautojen ajosuorite oli vuonna 2020 neljä prosenttia pienempi kuin vuonna 2019. Tämä antaa käsityksen etätyön yleistymisen vaikutuksen mahdollisesta suuruusluokasta. On kuitenkin otettava huomioon se, että vuonna 2020 liikennettä vähensivät myös monet muut tekijät kuin etätyö, esimerkiksi lomautukset, harrastustoiminnan rajoitukset ja muut vastaavat pandemian rajoittamiseksi tehdyt toimet.

Hankkeessa tehdyn ennusteen mukaan etätyöskentelevien määrä on 577 000 vuonna 2030 ja 582 000 vuonna 2045. Maksimiskenaarion mukaan etätyötä tekeviä on 811 000 vuonna 2045.

Etätyön lisääntymisestä johtuva henkilöautoliikenteen CO2-päästöjen vähenemä vuositasolla olisi suurimmillaan noin 125 000 tonnia vuonna 2030. Fossiilittoman liikenteen tiekartan mukaan uusia päästövähennystoimia tarvittaisiin vuoteen 2030 mennessä vielä noin 1,65 miljoonan tonnin verran.  Pitemmällä aikavälillä autokannan päästöjen pieneneminen pienentää etätyön vaikutusta. Vuonna 2045 etätyön yleistymisellä voitaisiin parhaimmillaan saavuttaa noin 82 000 tonnin päästövähenemä.

Etätyön yleistyminen näyttää nyt käytettävissä olevien tietojen ja ennakointien mukaan tapahtuvan riippumatta valtion ja kuntien edistämistoimenpiteistä. Tämän perusteella etätyön yleisyyden ennuste on jatkossa talousennusteen tavoin osa valtakunnallisen liikenne-ennusteen taustatietoja. Ennuste etätyön yleisyydestä voidaan ottaa mukaan valtakunnalliseen liikenne-ennusteeseen ja päästöennusteeseen seuraavalla päivityskierroksella 2022. Siihen asti etätyön yleistyminen on otettava huomioon fossiilittoman liikenteen tiekartan jatkovalmistelussa omana lisätoimenpiteiden tarvetta pienentävänä kokonaisuutenaan, joka ei vielä ole mukana liikenne-ennusteessa eikä CO2-päästöjen kehitysennusteessa.

Selvityksen tekivät Ramboll Finland Oy, MDI Public Oy sekä Telia Finland Oy.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Heikki Metsäranta, Ramboll Finland Oy, p. 040 562 6612, heikki.metsaranta(at)ramboll.fi sekä liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0400 153745, [email protected]

Valtioneuvoston poikkihallinnolliset ja nopealla aikataululla toteutetut selvitykset tuottavat tietoa valtioneuvoston päätöksenteon kannalta tärkeisiin ja pikaista ratkaisua vaativiin kysymyksiin. Selvitysraporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.