Hyppää sisältöön

Selvitys: Lihavuuden stigmaa voidaan vähentää viidellä toimenpiteellä

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintasosiaali- ja terveysministeriövaltioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 1.3.2023 8.51
Tiedote 99/2023

Sydänliitto, Jyväskylän yliopisto ja Syömishäiriöliitto esittävät 1. maaliskuuta julkaistussa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan raportissa viisi konkreettista keinoa, joilla lihavuutta koskevia haitallisia puhetapoja ja käytäntöjä voidaan yhteiskunnassa vähentää.

Lihavuuden stigman vähentämiseksi ja vastuullisen painopuheen ja -käytäntöjen lisäämiseksi tarvittavat toimenpiteet ovat:

  1. Lakiin tai yhteiskunnallista toimintaa ohjaaviin suosituksiin kirjataan ihmisen koko tai paino osaksi yhdenvertaisuutta.
  2. Tuotetaan lisää tutkimustietoa lihavuuden stigmasta ja sen vähentämisestä sekä kootaan tieto helposti löydettävään ja luotettavaan paikkaan.
  3. Lihavuuden stigmaa käsitellään eri alojen perus- ja täydennyskoulutuksessa. 
  4. Ammattilaiselle tulee olla keinoja ja paikkoja toteuttaa henkilökohtaista arvotyöskentelyä lihavuuteen liittyen.  
  5. Laaditaan eettiset ohjeet ja kuvapankki vastuulliseen lihavuusviestintään. 

Toimenpiteet ovat osa hankkeen politiikkasuosituksia, joilla haitallisia puhetapoja ja käytäntöjä voidaan yhteiskunnassa vähentää. Tulosten ja selvitysten perusteella lihavuuden stigman vaikutukset näkyvät yhteiskunnassa kaikilla keskeisillä elämänalueilla. Samalla ne lisäävät painoon liittyvää syrjintää.  

”Lihavuuden ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen tarvitaan monien eri toimijoiden yhteistyötä. Samalla on tärkeää tunnistaa, että lihavuuteen liittyvän stigman purkaminen ja vastuullisen painopuheen lisääminen on edellytys lihavuuden vähentämiseen. Ilman lihavuuden stigman purkamista meillä ei ole mahdollisuutta onnistua väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä”, hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Heli Hätönen nostaa esiin.

Painoon liittyvät haitalliset puhetavat ja käytännöt ovat juurtuneet yhteiskuntaamme syvälle 

Lihavuuteen liittyvät puhetavat ja muu viestintä voivat lisätä lihavuuden stigmaa. Jotta vähennämme lihavuuden stigmasta johtuvia seurauksia, tarvitaan lihavuuden stigmasta tietoa ja ymmärrystä koulutuksen, tutkimuksen ja arvotyöskentelyn keinoin.  

”Ratkaisut ovat monialaista ja muutos vaatii jokaiselta halukkuutta kehittyä. Esimerkiksi lihavuudesta viestittäessä painopiste tulee siirtää yksilön vastuuttamisesta yhteiskunnallisiin tekijöihin. Vastuulliset sana- ja kuvavalinnat ovat olennainen osa lihavuuden stigman vähentämistä”, liikuntasosiologian apulaisprofessori Hannele Harjunen huomioi. 

Sydänliiton hankevastaava Terhi Koivumäki jatkaa hankkeen johtopäätöksistä:  

”Lihavuuteen liittyvää viestintää on kehitettävä ja laadittava eettiset ohjeet, miten lihavuudesta viestitään ja miten sitä kuvitetaan. Lisäksi yhdenvertaisuuslakiin on lisättävä kielto syrjinnästä koon tai painon perusteella.”  

Lisätietoja: liikuntasosiologian apulaisprofessori Hannele Harjunen, Jyväskylän yliopisto, p. 040 805 4131, hannele.harjunen(at)jyu.fi, Sydänliiton pääsihteeri Marjaana Lahti-Koski, p. 050 359 1211 sekä hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, kehittämisneuvos Heli Hätönen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 326, heli.hatonen(at)gov.fi

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.