Hyppää sisältöön

Selvitys: Luonnon ekosysteemipalveluihin perustuvassa liiketoiminnassa on kasvun mahdollisuuksia

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintamaa- ja metsätalousministeriövaltioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 24.5.2024 9.01
Tiedote 261/2024
Kuva: Pasi Markkanen

Selvitys tarkasteli ekosysteemipalveluihin perustuvien elinkeinojen arvonlisän kasvattamista biotaloudessa. Analysoitujen yrityksien arvonlisä suhteessa liikevaihtoon on hyvällä tasolla, sen arvioitiin olevan keskimäärin noin 40 prosenttia. Arvonlisän kasvattaminen on mahdollista mutta tarvitaan tarkempaa tietoa erityisesti kuluttajien tarpeista. Yritysten ja toimijoiden verkostoituminen sekä kannustavat informaatio- ja taloudelliset ohjauskeinot vauhdittavat arvonlisän kasvua.

Biotalousstrategian 2022–2035 yhtenä toimenpiteenä on kasvattaa ekosysteemipalveluihin perustuvien elinkeinojen arvonlisää. Kokonaiskuvan saamiseksi tarvitaan tietoa etenkin arvoketjuista, jotka eivät ole vielä vakiintuneet markkinoilla tai joiden arvottamisesta on olemassa saatavilla heikosti tai vanhentunutta tietoa.

”Tutkimuskirjallisuuden, haastattelujen, verkkokyselyn, yritystietojen ja työpajojen avulla analysoimme arvonlisän kasvattamista. Luonnon terveysvaikutuksiin ja elämyksiin perustuvat elinkeinot olivat kiinnostuksen kohteena. Valitsimme analyysiin mukaan myös vähemmän tunnettuja biomassoja, joiden hyödyntämisessä näimme arvonlisän kasvattamisen mahdollisuuksia”, taustoittaa metsäasiantuntija Airi Matila.

Ruokoalan yrityksissä ja opastetuissa luontoretkissä paras arvonlisä suhteessa liikevaihtoon

Analysoiduissa maatalous-, ruoko-, keruutuote- ja terveysalan yrityksissä arvioitiin arvonlisän suhteessa liikevaihtoon olevan keskimäärin noin 40 prosenttia. Tilastokeskuksen yritysaineiston ja hankkeessa tehtyjen liikevaihtoarvioiden perusteella suhde oli paras ruokoliiketoiminnassa sekä matkailuelinkeinon opastetuissa vaelluksissa ja elämysretkissä.

Ekosysteemipalveluita näyttäisi olevan riittävästi käytettävissä yritysten tarpeisiin kysynnän kasvaessa. Arvonlisän arvioitiin nousevan eniten arvoketjuissa, jotka tarjoavat opastettuja vaelluksia ja elämysretkiä. Tuotteiden ja palveluiden arvoketjuissa on potentiaalia arvonlisän kasvattamiseen. Selvityksessä tunnistettiin toisaalta tietotarpeita ja toisaalta nykyisten käytänteiden heikkouksia arvonlisän kasvattamiselle analysoiduissa arvoketjuissa.

Tutkimustietoa tarvitaan asiakkaan tarpeista ja ekosysteemipalveluiden yhteistuotannosta

”Kuluttajatutkimukset, yritystutkimukset ja tuotteistaminen, uudenlaiset sertifikaatit ja krediitit sekä ekosysteemipalveluiden yhteistuotannon tutkimus vauhdittavat biotalouden arvonlisän kasvattamista. Taloudellisella ja informaatio-ohjauksella saataisiin markkinoita kehittymään haluttuun suuntaan”, kommentoi tutkimusjohtaja Paula Horne PTT:stä.

Yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen on tärkeää, sillä kannattavuus on yrityksen taloudellisen hyvinvoinnin mittari. Kannattavuutta voidaan parantaa verkostoitumisella ja yhteistyöllä muiden ekosysteemipalveluihin perustuvien yritysten kanssa. Toimivalla yhteistyöllä yritykset voivat laajentaa asiakaskuntaa, oppia uusia liiketoimintakäytäntöjä ja kasvattaa liikevaihtoa.

Ekosysteemipalveluiden arvonlisän kasvattaminen biotaloudessa -EkoArvo -hankkeen toteuttivat Tapio Oy, Pellervon taloustutkimus PTT ja Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Lisätietoja: Metsäasiantuntija Airi Matila, Tapio, p. 040 779 2258, [email protected] ja tutkimusjohtaja Paula Horne, PTT, p. 040 592 6820, [email protected]

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2023 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.